วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2554

เรียนรู้คณิตศาสตร์ ตอน "นักสำรวจหน่วยวัด"

     การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับชั้น ม.1 ของโรงเรียนนอกกะลา ในช่วงนี้เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ"การวัด"
     โดยกิจกรรมของเรา จะออกไปในแนวนักสำรวจและนักสังเกตุเช่นเดียวกับนักวิทยาศาสตร์เลยที่เดียว กิจกรรม "นักสำรวจหน่วยวัด" ซึ่งเหล่านักสำรวจคนเก่งของเราก็คือ พี่ๆ ม.1 ของเรานั้นเองคะ เริ่มต้นจากการสืบค้นหน่วยวัดสิ่งต่างๆ ซึ่งจากการสืบค้นพบว่ามีมากมายหลายประเภท หน่วยบางหน่วยเป็นหน่วยของสิ่งเดียวกันแต่ก็มีชื่อเรียกที่ต่างกัน
จากนั้นเหล่านักสำรวจคนเก่งของเราก็เริ่มทำภารกิจต่อมา โดยภาระกิจนี้คือการนำหน่วยวัดที่รู้จักและหน่วยวัดที่มีความเกี่ยวข้องกับด้านการเรียนและพบเจอในชีวิตประจำวัน เช่น หน่วย นาโนเมตร ไมโครเมตร กิโลเมตร ฯลฯ ก็จะพบบ่อยๆในวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งการทำกิจกรรมนี้ ทำให้เหล่านักสำรวจทั้งหลายเห็นความเชื่อมโยงและเข้าใจหลักการใช้หน่วยมากยิ่งขึ้น

..อย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะคะ..

1 ความคิดเห็น: