วันอังคารที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2555

เฉลย..วิธีคิด(โจทย์ปัญหาระคน(เศษส่วน) ป.6)

ครูป้อมมีต้นทุเรียน 120 ต้น ถูกนำท่วมตายไป 1 ใน 3 ของต้นทุเรียนทั้งหมด หลังจากนั้นจึงปลูกเพิ่มอีก 2 เท่า ของต้นทุเรียนที่ตายไป ถามว่า..ขณะนี้ครูป้อมมีทุเรียนอยู่กี่ต้น?


เฉลย..วิธีคิดของเด็กนักเรียนโรงเรียนนอกกะลา

8 ความคิดเห็น: