วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การคิดกับนักเรียนโรงเรียนบ้านยางฯ

คิดสนุก จินตนาการสร้างสรรค์ กับ 7 ชิ้นมหัศจรรย์พี่ยานอวกาศ
พี่เครื่องจักรกล


.....................................................................................................เครื่องหมายกาชาติ ความสัมพันธ์ของจำนวน

....................................................................................................................................

คณิตศิลป์


การทำครั้งแรกของพี่ๆ ป.6 

.............................................................................................................

ขอบคุณความสุขจากการให้
ครูฝน 

วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Mind mapping หลังเรียน Q1/2555 ชั้น ป.4


เมื่อเรียนครบ 10 สัปดาห์ นักเรียนชั้น ป. 4 จะสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นการทบทวนสิ่งที่ได้เรียนผ่านมา

วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Mind mapping ก่อนเรียน ชั้น ป.4/2555

     คาบแรกของการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 
 
ครูฟ้าให้นักเรียนชั้น ป.4 ทำ Mind Mapping ก่อนเรียนทุกคน ให้นักเรียนเขียนบอกว่าเข้าใจอะไรบ้างเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ในปีการศึกษาที่ ผ่านมา  เขียนบอกเรื่องที่ชอบในเรื่องที่เคยเรียนผ่านมาว่าชอบเพราะอะไรและเขียนบอก ว่าเรื่องไหนที่คิดว่ายังไม่เข้าใจเท่าที่ควร(ยาก)


วันพุธที่ 11 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การลบ โดยใช้ชุดแผ่นร้อย ป.1


มีอยู่ 32 ตัดออก 12 จะเหลืออยู่เท่าไร ?
เด็กวาดภาพชุดแผ่นร้อยแทนจำนวนของ 32 แล้วตัดออกจำนวน 12 แล้ววาดจำนวนที่เหลืออยู่พร้อมบอกจำนวนนั้นเป็นตัวเลข ครูใช้ภาษาธรรมชาติที่เด็กเข้าใจง่าย เช่น ตัดออก หายไป ให้ไป หยิบออก โดยครูที่ไม่รีบร้อนในการหาคำตอบ แต่จะให้นักเรียนคิดใคร่ครวญก่อนตอบ ใครคิดต่าง หรือคิดเห็นอย่างไรบ้าง เพราะเหตุใด


วาดภาพแสดงวิธีคิด เพื่อสื่อความเข้าใจ พร้อมระบายสีตกแต่งให้ชิ้นงานสวยงามและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น

ลงมือทำในสมุดของตนเอง พร้อมกับการแลกเปลี่ยนวิธีคิดกับเพื่อนๆภายกลุ่ม

ตัวอย่างชิ้นงาน การแสดงวิธีคิดที่แตกต่าง เจ้าตัวขอไม่ระบายสีในส่วนที่ตัดออกแล้ว เพื่อให้สามารถมองเห็นจำนวนที่หลืออยู่ได้ง่ายขึ้น โดยพี่ปุญ ชั้นป.1

วันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2555