วันอังคารที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Mind mapping หลังเรียน Q1/2555 ชั้น ป.4


เมื่อเรียนครบ 10 สัปดาห์ นักเรียนชั้น ป. 4 จะสรุปองค์ความรู้ที่ได้จากการเรียนคณิตศาสตร์ เพื่อเป็นการทบทวนสิ่งที่ได้เรียนผ่านมา

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น