วันจันทร์ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2554

คณิตศิลป์จากโปรแกรม THE GEOMETER'S SKETCHP(GSP)...

ผลงานของ..
เด็กชายประภวิษณุ์ พิมพ์เชื้อ (ตะวัน ป.5)
โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ปีการศึกษา 2553


     ผมเคยสอนนักเรียนที่เรียนชุมนุม 'คณิตศาสตร์และคอมพิวเตอร์' ที่ผมสอนเอง เรื่องการใช้โปรแกรมทางคณิตศาสตร์มาประยุกต์ใช้งานให้เกิดประโยชน์ ผมสอนเกี่ยวกับการใช้งานเบื้องต้นของโปรแกรม THE GEOMETER'S SKETCHP(GSP)
    เป็นโปรแกรมที่เหมาะสมกับนักเรียนระดับประถมศึกษาควรศึกษาไว้ เพื่อใช้ให้เป็นในการเรียนรู้ เมื่อเรียนระดับมัธยมศึกษาและจะต่อยอดความรู้ไปจนถึงเรียนคณิตศาสตร์สูง
โปรแกรม GSP สามารถปรับใช้งานระดับพื้นฐานในการคิดคำนวณและการสร้างรูปเรขาคณิต 2 มิติ 3 มิติ

    พี่ตะวัน : เรียนรู้จากการนำไปฝึกฝนด้วยตนเอง ลองผิด-ลองถูกทำต่อจนเกิดผลงอกงามและสามารถสร้างรูปคณิตศิลป์จาก GSP จนเสร็จสมบูรณ์นำมาให้คุณครูและเพื่อนๆ รับชมได้ ดังภาพที่เห็นครับ...

1 ความคิดเห็น:

  1. เก่งมากค่ะ สนใจขั้นตอนการทำมากๆค่ะ เพราะจะเอาไปสอนเด็กที่โรงเรียน

    ตอบลบ