วันพฤหัสบดีที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2554

ชาร์ดความรู้คณิตศาสตร์ โดยพี่ ป.2

ประมวลองค์ความรู้รายวิชาคณิตศาสตร์

ขั้นนำ

     เพื่อทบทวนการเรียนการสอนรายวิชาคณิตศาสตร์ตลอดทั้งปีการศึกษา นักเรียนเสนอเรื่องที่เรียนรู้ผ่านมาแล้วร่วมกันหน้าชั้นเรียน โดยมีครูช่วยประมวลและเขียนชื่อเรื่องต่างๆ บนกระดาน
เช่น การบวก การลบ การคูณ การหาร เศษส่วน การวัด เวลา การชั่ง การตวง เงิน เรขาคณิต แผนภูมิ และอื่นๆ

ขั้นสอนและลงมือทำ
- นักเรียนจับสลากเพื่อแบ่งกลุ่มเป็น กลุ่มละ 2-3 คน
- เลือกเรื่องที่สนใจโดยไม่ซ้ำกัน เพื่อความหลากหลายของชาร์ดความรู้
- สมาชิกในกลุ่มร่วมลงความคิดเห็นในการจัดรูปแบบของชาร์ด และแบ่งหน้าที่กันทำชิ้นงาน
- สมาชิกทุกคนร่วมกันตรวจเช็คชาร์ดความรู้ก่อนนำส่งครู

    กลุ่ม : พี่อังอัง พี่ปุณ และพี่ปาร์ค ทำชาร์ดความรู้เรื่องเวลา การอ่านเวลาพร้อมยกตัวอย่างนาฬิกาทั้งกลางวันและกลางคืน

     คู่ของ : พี่แอนกับพี่มายด์กับลังช่วยกันทำชาร์ดความรู้ เรื่องรูปเรขาคณิต เช่นรูปสี่เหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี รูปสามเหลี่ยมและอื่นๆ


    กลุ่ม : พี่นัท ,พี่เพชร และพี่ใบตาล แบ่งหน้าที่กัน พี่ใบตาลทำหน้าที่หาข้อมูลเพิ่มเติม ให้สองหนุ่มนัทและเพชร เขียนข้อมูลลงไป เพื่อความถูกต้องของข้อมูลเด็กๆ ได้ร่วมการคิดหาหนังสือ มาอ้างอิ่งบอกแหล่งข้อมูล

ขั้นสรุป
     เมื่อเด็กๆ ทำงานเสร็จสมบูรณ์ก็จะทำการตรวจเช็คภายในกลุ่ม ว่าข้อมูลถูกต้องหรือยัง อาจหาหนังสือมาอ้างอิ่งด้วยในการตรวจเช็ค ขึ้นอยู่กับกระบวนการตรวจเช็คของแต่ละกลุ่ม พร้อมแล้วนำส่งคุณครู

3 ความคิดเห็น:

 1. ความคิดเห็นนี้ถูกผู้เขียนลบ

  ตอบลบ
 2. เพื่อสรุปความเข้าใจในเรื่องที่เรียนรู้ผ่านมา และถ่ายทอดความเข้าใจเหล่านั้นสู้เพื่อนๆ

  ตอบลบ
 3. ลำดับกิจกรรมได้เยี่ยมเลยครับ
  อาจจะเกรินนำให้เป็นประเด็นของเรื่องที่เขียนให้ละเอียดขึ้นอีกนิดนะครับ

  ตอบลบ