วันศุกร์ที่ 25 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

คณิตศิลป์..จากการเย็บปักถักร้อย(ป.6)...

คณิตศาสตร์LPMP ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
สัปดาห์ที่ 7 ของ Quarter 4/2553
โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์

   หลังจากผ่านการทำคณิตศิลป์จากการลงจุดและใช้เส้นตรงวาดลวดลายออกมาอย่างสร้างสรรค์ลงในกระดาษ A4 มาหลายต่อหลายครั้งแล้ว สัปดาห์นี้ผมเตรียมอุปกรณ์การทำชิ้นงานคณิตศิลป์ให้เรียนทำรูปแบบใหม่ โดยใช้เข็มและด้ายมาเป็นอุปกรณ์เสริมให้นักเรียนลงมือทำ
   นักเรียนเกิดความตื่นเต้นในในกิจกรรมใหม่ที่เขายังไม่เคยทำมาก่อน ผมสร้างแรงบันดาลใจผู้เรียนโดยการนำเสนอตัวอย่างชิ้นงานจากสื่อรูปภาพคณิตศิลป์ หลังจากเล่าที่มาให้พี่ๆ ป.6 ทราบแล้ว นักเรียนเกิดความกระตือรือร้นอยากทำชิ้นงานนี้มากเลยทีเดียวครับ
   ครูทำตัวอย่างชิ้นงานให้นักเรียนดูการเย็บปักเข็มอย่างถูกวิธี นำเสนอทั้ง 2 ด้าน ว่าความแตกต่างของด้านหน้าแล้วด้านหลังรูปแบบจะแตกต่างกันเช่นไรบ้าง จากนั้นให้นักเรียนลงมือทำเป็นคู่ จากนักเรียนทั้งหมด 30 คน..

ลำดับกิจกรรมการจัดทำชิ้นงานผ่านภาพนิ่ง
พี่ๆ ป.6 ของโรงเรียนนอกกะลา

วันแรก..
ขั้นสร้างแรงบันดาลใจ : ครูนำตัวอย่างชิ้นงานที่ทำเสร็จแล้วมานำเสนอเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดู  เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนอยากเกิดการเรียนรู้ อยากทำชิ้นงาน..

 ด้านหน้า
 ด้านหลัง

ขั้นลงมือทำชิ้นงาน : นักเรียนทำจับคู่หูทำชิ้นงานร่วมกัน ได้ชิ้นงานทั้งหมด 15 ชิ้นงาน
 
    ครูฝน แจกด้ายให้พี่ๆ ป.6 แต่ละคู่ หลังจากออกแบบภาพคณิตศิลป์เสร็จด้านหลังชิ้นงาน..

    พี่รัก , พี่แนน สองสาวน้อยจับคู่กันสร้างสรรค์ออกมาได้อย่างประณีตและสวยงามยิ่งนักเลยทีเดียวครับ..

    พี่ตะ , พี่บี ออกแบบด้านหลังเสร็จเรียบร้อยแล้ว ตอนนี้กำลังนำเสนองานส่วนที่เสร็จประมาณ 20% ของชิ้นงาน..

    พี่ช้าง , พี่เจมส์ ขอทำชิ้นงานนี้แตกต่างจากคู่อื่น ขอทำโดยใช้ด้ายเพียงเส้นเดียว ให้ยาวที่สุดแล้วมาดึงช่วยกัน(คู่อื่นต้องต่อด้ายหลายครั้งจึงสำเร็จ แต่คู่นี้ใช้ด้านเส้นเดียว)..

    พี่รัก นั่งตั้งใจทำชิ้นงานนี้อย่างใส่ใจทุกรายละเอียด ส่วนพี่แนนกำลังไปรับด้ายมาเตรียมไว้รอ..

   พี่ลาร์ค , พี่เอิร์ธ ร่วมกันทำงานด้วยความมุ่งมั่นเต็ม 100 จัดระบบการทำงานเป็นอย่างดี เวลาคนหนึ่งทำ อีกคนจะไปเตรียมรอกันทุกครั้ง จนกระทั่งคู่นี้ทำเสร็จ 100% เป็นคู่แรกของห้องในชิ้นงานนี้..

    จับคู่ทำงานชิ้นนี้ด้วยความตั้งใจ ระหว่างที่เพื่อนอีกคนเย็บ เพื่อนอีกคนต้องไปเตรียมด้าย รอยด้ายเข้าเข็มรอเพื่อนอย่างเป็นทีมของเขาแต่ละคู่ครับ..

   พี่จ๋อม ขอยืมงานตัวอย่างของคุณครูไปดูเป็นแนวทาง ตอนนี้พี่จ๋อมทำชิ้นงานได้แล้ว 15% แล้ว แต่ตอนนี้งานเสร็จสมบูรณ์แล้ว..

วันที่สอง..
ขั้นสรุปและนำเสนอ : นักเรียนทุกฝึกซ่อมการนำเสนอและตกแต่งชิ้นงานเพิ่มก่อนนำเสนอคุณครูและเพื่อนๆ ชั้น ป.6
    พี่เจมส์ มาเลือกด้ายขอตกแต่งชิ้นงานต่อก่อนการนำเสนอในครั้งนี้ และครูโชว์ชิ้นงานทุกชิ้นให้เพื่อนๆ แต่ละคู่ดูผลงานของเพื่อนคนอื่นด้วย..

    พี่แทน , พี่นุ คู่นี้เขาตั้งชื่อชิ้นงานนี้ว่า 'ดาวกระจาย'

    พี่เอิร์ธ , พี่ลาร์ค คู่นี้เขาตั้งชื่อชิ้นงานนี้ว่า 'The Star4'

    พี่เกด , พี่นุ๊ก คู่นี้เขาตั้งชื่อชิ้นงานนี้ว่า 'ความสงบนิ่ง'

 ตัวอย่างชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์ 100%
 
    ขอบคุณความตั้งใจที่นักเรียนทุกคนใส่ใจในการทำชิ้นงานทุกชิ้นที่ผ่านมา โดยเฉพาะงานคณิตศิลป์จากการเย็บปักถักร้อยชิ้นนี้ 
   นักเรียนทุกคนสร้างสรรค์ออกมาอย่างยอดเยี่ยมกันทุกคู่เลยทีเดียวครับ... 


วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

คณิตศิลป์ช่วงชั้นที่ 1

สองมือน้อยๆ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 1 โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์ บรรจงลงจุดและเส้นด้วยความตั้งใจ
ร่วมกันจัดทำชิ้นงาน 'คณิตฯ ศิลป์' ตามจินตนาการของนักเรียนแต่ละคน การที่นักเรียนได้ลงมือทำงานชิ้นนี้ซ้ำๆ 2-3 ครั้ง เราก้จะสังเกตุเห็นพัฒนาการอันงอกงามของเขาแต่ละคน นักเรียนจะเริ่มเรียนรู้ข้อผิดพลาดในงานการทำชิ้นงานที่ผ่านมา นำมาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ ตามพัฒนาของเขา
ชิ้นงานชิ้นนี้ร่วมรวมออกมาเพียงบางส่วนเท่านั้นของนักเรียนทั้งหมด พี่ๆ ประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 1 ทำชิ้นงานออกมาได้อย่างน่าประทับใจทุกคนเลยค่ะ จะทยอยนำลงให้รับชมให้ครบทุกคน..

ตัวอย่างชิ้นงานคณิตฯ ศิลป์จากจินตนาการ
ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 / 2553

วันศุกร์ที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

นำเสนอ..ชุดความรู้วิชาคณิตศาสตร์(ป.6)

หลังจากสอบ O-Net'53 เสร็จสิ้น
นักเรียนชั้น ป.6 ได้ทำชิ้นงาน 
'ชุดความรู้คณิตศาสตร์'

     หลังจากนักเรียนชั้น ป.6 ได้จัดทำชิ้นงานสร้างสรรค์ 'ชุดความรู้วิชาคณิตศาสตร์' ในแต่ละเรื่องที่นักเรียนเลือกไว้ก่อนหน้านี้แล้ว (จากทั้งหมด 15 เรื่อง นักเรียนทั้งหมด 30 คน โดยกำหนดให้ 1 เรื่องต่อนักเรียน 2 คน : เงื่อนไขก็คือให้ทั้ง 2 คนที่ได้ในเรื่องเดียวกัน ทำชิ้นงานให้แตกต่างกัน นำเสนอให้แตกต่างกัน)
     ก่อนหน้าที่พี่ๆ ป.6 จะได้ทำงานชิ้นนี้ ผมได้ให้นักเรียนชั้น ป.4 และนักเรียนชั้น ป.5 ทำชิ้นงานสร้างสรรค์มาก่อนแล้ว(ช่วงเวลาดังกล่าว พี่ๆ ป.6 ต้องเตรียมความพร้อมในการสอบ O-Net ประมาณ 1-2 สัปดาห์) น้องๆ ก็รอชมชิ้นงานของพี่ๆ ว่าจะออกมาเป็นเช่นไรบ้าง
     สุดท้ายแล้วนักเรียนชั้น ป.6 ก็ได้จัดทำชิ้นงานสร้างสรรค์อออกมาได้ดีทั้ง 30 คน เลยทีเดียวครับ ไม่มีผิดหวังที่เฝ้ารอคอยในงานชิ้นนี้ครับ..

เล่ากิจกรรมนำเสนอชิ้นงานผ่านภาพนิ่ง..
     พี่ฟร้องค์ จัดทำหน้าปกชุดความรู้ใกล้จะเสร็จแล้ว ได้ 75% แล้ว พี่ฟร้องค์ได้หัวข้อเรื่อง 'รูปเรขาคณิต 2 มิติ กับ 3 มิติ' ..

     พี่รัก ทำเรื่อง 'ทิศและแผนผัง' รูปเล่นเสร็จสมบูรณ์สวยงามมากครับ ส่วนพี่แนน ทำเรื่อง 'วงกลม' ในรูปเล่นของพี่แนนมีนิทานวงกลมด้วย ชื่อนิทาน 'วงกลมง่ายจริงๆ' ..

     พี่เจมส์ ประธานสภานักเรียนปีนี้ ทำเรื่อง 'รูปสี่เหลี่ยม' พี่เจมส์ทำชุดความรู้เสร็จคนแรกๆ ผมก็เลยให้กระดาษให้เขาคิดวิธีมานำเสนอแบบสร้างสรรค์ พี่เจมส์เลยใช้ไม้ตะเกียบมาประยุกต์ทำรูปสี่เหลี่ยมทุกๆ ชนิด ชื่อเรื่องที่ปก 'คุณสี่เหลี่ยม' ด้านในเล่มจะเป็นการสนทนากันของตัวละครสนุกมากเลยทีเดียวครับ..

      พี่กระเต็น นำเสนอชุดความรู้วิชาคณิตศาสตร์ของตัวเอง พี่กระเต็มได้เรื่อง 'บทประยุกต์' ซึ่งนำเสนอเป็นแบบบรรยายตามลำดับหน้างาน..

     พี่ปุ๊ก ทำเรื่อง 'รูปเรขาคณิต 2 มิติ กับ 3 มิติ' เช่นเดียวกับพี่ฟร้องค์ ลีลาการนำเสนองานของพี่ปุ๊กสุดยอด อัตลักษณ์ในตัวเขาเป็นนักเรียนที่มีความสุขกับๆ สิ่งที่กำลังทำ เห็นหน้าแป้นของพี่ปุ๊กแล้วทุกๆ คนจะมีความสุขครับ..

    ปล. ที่ว่านักเรียนชั้น ป.6 เตรียมความพร้อมก่อนสอบ O-Net ไม่ได้หมายความว่าเรานำเด็กมาจัดติว ไม่ได้จัดกิจกรรมการเรียนการสอน เรายังคงสอนตามปกติตามเดิม แต่ช่วงนั้นครูจะสอดแทรกเนื้อหาลงลึกกว่าเดิม และฝึกการทำข้อสอบดู เพราะโรงเรียนนี้..ไม่มีการสอบ...

วันพฤหัสบดีที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

รูปสวยผลงานสร้างสรรค์โดยพี่ ป.3


รูปสวยด้วยจุดและเส้น


พี่อ้อแอ้กับพี่ตุ๊กตา สร้างผลงานอันสร้างสรรค์ ตามจินตนาการของตนเองด้วยความตั้งใจ


พี่โรตีกำลังคิดเพิ่มเติมผลงานชิ้นนี้ เพื่อให้ผลงานออกดีที่สุด ตามความถนัดและความเข้าใจ


พี่หลุยส์ ก้มหน้าก้มตาลงมือทำอย่างตั้งใจ


พี่เหน่งบรรจงทำงานอย่างระมัดระวัง ชื่นชมถึงความตั้งใจและความพยายามอยู่เต็มร้อย

วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

การคูณด้วยความเข้าใจ(ที่มาของแม่สูตรคูณ)


การสร้างสูตรคูณด้วยความเข้าใจนักเรียนจะได้เรียนรู้การคูณผ่านกิจกรรม
การนับเพิ่มทีละเท่าๆ เช่นการนับเพิ่มทีละ 2 , 3 , 4 , 5 หรือการบวกครั้งละเท่า ๆ กัน
หลาย ๆ ครั้ง
เช่น สูตรคูณแม่ 2
2 x 1 = 2 = 2
2 x 2 = 2 + 2 = 4
2 x 3 = 2 + 2 + 2 = 6
2 x 4 = 2 + 2 + 2 + 2 = 8
2 x 5 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10
2 x 6 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12
.
.
.
2 x n = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + . . . + nนักเรียนจะได้สร้างแม่สูตรคูณด้วยตัวเองเป็นรายบุคคล ฝึกฝนการบวกเลขเร็ว และสร้างความเข้าใจเรื่องการคูณแม่ 2 - 9 โดยพับกระดาษออกเป็นสี่ส่วนเท่าๆกัน ใช้ทั้งหน้าและหลัง พร้อมตกแต่งระบายสีให้น่าสนใจ

จุดและเส้นตรง..งดงามตามจินตนาการ(คณิตฯศิลป์)

สร้างชิ้นงานคณิตฯศิลป์..
ตามจินตนาการของนักเรียน...


     ในชั่วโมงสอนคณิตศาสตร์ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผมให้นักเรียนออกแบบชิ้นงานคณิตฯศิลป์ตามจิตนาการ ซึ่งในครั้งนี้ผมให้นักเรียนทำชิ้นงานแตกต่างจากครั้งก่อนๆ โดยผมแจกกระดาษแบ่งครึ่งA4 ให้นักเรียนทุกคน
    นักเรียนออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงานได้ละเเอียดกว่าเดิม ซึ่งอาจจะเกิดจากปัจจัยหลายอย่างอาทิเช่น กระดาษแผ่นเล็กกว่าเดิม , เวลามีจำกัดมากกว่าเดิม , ให้ออกแบบก่อนทำชิ้นงานทุกคน เป็นต้น
    ส่วนด้านหลังชิ้นงานผมให้นักเรียนตอบ 'การบ้านวันละ 5 ข้อ' ซึ่งนักเรียนทุกคนสร้างสรรค์ชิ้นงานอย่างมีความสุขและเสร็จตรงเวลาทุกคนในชั่วโมงนั้น..

เล่ากิจกรรมทำชิ้นงาน..ผ่านภาพนิ่ง..
     พี่คิงส์ออกแบบโครงร่างการสร้างชิ้นงานคณิตฯศิลป์ในครั้งนี้ด้วยความตั้งใจ จัดเตรียมอุปกรณ์การสร้างชิ้นงานมาอย่างครบถ้วน..

     พี่กายทำชิ้นงานเสร็จเป็นคนแรกในชั่วโมงนั้น ชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยเป็นที่น่าประทับใจ ด้านหลังก็ครบถ้วนในเนื้อหา ตอบการบ้านวันละ 5 ข้อ..

     พี่สตางค์นั่งวาดภาพประกอบการตอบคำถาม 'การบ้านวันละ 5 ข้อ' พี่สตางค์ทำชิ้นงานนี้ทั้ง 2 ด้านออกมาอย่างสร้างสรรค์..


     นักเรียนทุกคนเรียนรู้ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น การให้ความสำคัญในงานที่ได้รับมอบหมายทุกๆ ชิ้นงาน การทำงานให้ทันในเวลาที่คุณครูกำหนดมากขึ้น 
    ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความงอกงามตามวัยวุฒิของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนนอกกะลาแห่งนี้ครับผม..

วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

วงสนทนาแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และความเข้าใจนำเสนอใบความรู้คณิตศาสตร์


นักเรียนนั่งเป็นวงกลมกลางห้อง เพื่อร่วมฟังงานนำเสนอใบความรู้คณิตศาสตร์ ทุกคนได้นำเสนองานของตัวเองคนละเรื่องโดยไม่ซ้ำกัน หลังการนำเสนอจะเปิดการสนทนาถึงความเข้าใจในเรื่องๆ นั้น เช่นเรื่องการบวก การลบ เศษส่วน เครื่องมือการวัด เรขาคณิต แกนสมมาตร ฯ เช่นเดียวกับพี่เพลง นักเรียนชั้น ป.1 กำลังนำเสนองานให้เพื่อนๆ ร่วมชั้นผู้ฟังสามารถสอบถามข้อสงสัยในส่วนที่ไม่เข้าใจหลังการนำเสนอเสร็จ เพื่อทบทวนความเข้าใจของผู้นำเสนอเองและผู้ฟัง เช่นเดี่ยวกับพี่ยุ้ย นักเรียนชั้นป.2 กำลังคิดทบทวนเพื่อตอบคำถามเพื่อนๆที่สงสัยพี่โฟกัสนักเรียนชั้น ป.3 นำเสนอใบความรู้คณิตศาสตร์ เรื่องเงิน จัดนำเสนอในรูปของแผนผัง จากธนบัตรไปจนถึงเหรียญสตางค์ ให้เพื่อนๆ ฟังพี่โรตีนักเรียนชั้น ป.3 นำเสนอใบความรู้คณิตศาสตร์ เรื่องการอ่านนาฬิกาบอกเวลา การทำงานของเข็มสั้นบอกเวลาเป็นชั่วโมง เข็มยาวบอกเวลาเป็นนาที เข็มเล็กบอกเวลาเป็นวินาที และบอกความสัมพันธ์ของเวลา 60 วินาทีเท่ากับ 1 นาที 60 นาทีเท่ากับหนึ่งชั่วโมง 24 ชั่วโมงคือ 1 วัน 365 วันเป็น 1 ปี ตามความเข้าใจของตนเอง

จัดทำชุดความรู้..คณิตศาสตร์LPMP(ป.6)

หลอมรวมความรู้สู่..
ชุดความรู้คณิตศาสตร์LPMP
week 5 ของ Quarter 4/2553
 
   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ร่วมกันจัดทำชุดความรู้ในแต่ละเรื่องของวิชาคณิตศาสตร์ โดยที่ผมแบ่งหัวข้อออกเป็น 15 เรื่อง โดยให้นักเรียนทั้ง 30 คน เลือกเรื่องที่นักเรียนชอบในใจอยู่แล้ว 2 คนต่อ 1 เรื่อง ได้ลงตัวพอดี..
     ก่อนลงมือทำรูปเล่มชุดความรู้ ผมให้นักเรียนจัดทำโครงเรื่อง(ลำดับเรื่องลงสมุด)ให้ตรวจดูการครบถ้วนของเนื้อหาเสียก่อน จากนั้นให้เป็นการบ้าน 1 วัน ก่อนลงมือทำชิ้นงานดังกล่าว..
 
ลำดับภาพกิจกรรมการทำชุดความรู้ของพี่ๆ ป.6
     นักเรียนทำชิ้นงานของแต่ละคน โดยหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น ห้องสมุดของโรงเรียน , คอมพิวเตอร์ , สมุดเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เป็นต้น มาทำงานชิ้นงานของห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

    พี่ช้างได้จัดทำชุดความรู้เรื่อง 'รูปสามเหลี่ยม' ตอนนี้กำลังลงมือจัดทำชิ้นงานด้วยความมุ่งมั่นและตั่งใจในการทำงานอย่างประณีต..

    พี่รักได้จัดทำชุดความรู้เรื่อง 'ทิศและแผนผัง' พี่รักเริ่มจากไปค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและยืมหนังสือจากที่ห้องสมุดมาสร้างชุดความรู้ให้เป็นของตัวเองด้วยความตั่งใจ..

    พี่โจ๊กเกอร์ , พี่เจมส์ , พี่เอิร์ธ ได้จัดทำชุดความรู้เรื่อง 'รูปสี่เหลี่ยม' ส่วนพี่เอิร์ธทำเรื่อง 'สมการและอสมการ' ทั้งสามคนทำชิ้นงานนำเสนอเป็นลำดับความรู้และการ์ตูนช่อง..