วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

คณิตศิลป์ช่วงชั้นที่ 1

สองมือน้อยๆ ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 1 โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์ บรรจงลงจุดและเส้นด้วยความตั้งใจ
ร่วมกันจัดทำชิ้นงาน 'คณิตฯ ศิลป์' ตามจินตนาการของนักเรียนแต่ละคน การที่นักเรียนได้ลงมือทำงานชิ้นนี้ซ้ำๆ 2-3 ครั้ง เราก้จะสังเกตุเห็นพัฒนาการอันงอกงามของเขาแต่ละคน นักเรียนจะเริ่มเรียนรู้ข้อผิดพลาดในงานการทำชิ้นงานที่ผ่านมา นำมาปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นเรื่อยๆ ตามพัฒนาของเขา
ชิ้นงานชิ้นนี้ร่วมรวมออกมาเพียงบางส่วนเท่านั้นของนักเรียนทั้งหมด พี่ๆ ประถมศึกษาช่วงชั้นที่ 1 ทำชิ้นงานออกมาได้อย่างน่าประทับใจทุกคนเลยค่ะ จะทยอยนำลงให้รับชมให้ครบทุกคน..

ตัวอย่างชิ้นงานคณิตฯ ศิลป์จากจินตนาการ
ของนักเรียนช่วงชั้นที่ 1 / 2553

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น