วันพฤหัสบดีที่ 3 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

นำเสนอ..แผนภูมิแท่ง

เรื่อง..สถิติและความน่าจะเป็น
หน่วย..การออกแบบแผนภูมิ(แท่ง)

    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทั้ง 27 คน ได้จัดทำชิ้นงานกลุ่มเรื่องการสร้างแผนภูมิ หาข้อมูลจากการเปรียบเทียบน้ำหนักและส่วนสูงของเพื่อนๆ นักเรียนทุกคน
    โดยครูแบ่งกลุ่มให้นักเรียนกลุ่มละ 3 คน ให้นักเรียนไปสอบถามน้ำหนัก-ส่วนสูงของเพื่อนๆ ในชั้น ป.5 มาสร้างเป็นแผ่นภูมิแท่งอย่างน้อย 6 ข้อมูลในแต่ละกลุ่ม..

ลำดับกิจกรรมการทำชิ้นงาน..
 
     ขั้นสอน : ระดมความคิดทำงานกลุ่มกลุ่มละ 3  คน ให้นักเรียนค้นหาข้อมูลจากเพื่อนๆ นักเรียนร่วมห้องว่าแต่ละคนมีน้ำหนักและส่วนสูงเท่าไร?
     นักเรียนแต่ละกลุ่มแยกย้ายไปฝึกซ้อมกัน เตรียมนำเสนองานให้เพื่อนๆ และคุณครูรับฟัง ให้เวลาฝึกซ้อม 15 นาที ตามบริเวณรอบๆ อาคารเรียน

 
     ขั้นสรุป : นักเรียนทุกกลุ่มนำเสนองานให้เพื่อนๆ และคุณครูรับฟัง พร้อมทั้งให้สมาชิกที่รับฟังข้อมูลจากเพื่อน ตั้งคำถามจากแผนภูมิที่เพื่อนๆ นำเสนอ..

4 ความคิดเห็น:

 1. นักเรียนใส่เสื้อลายผ้าขาวม้ามาเรียนเหรอครับ แปลกตาดี

  ตอบลบ
 2. เด็กๆ ได้เรียนรู้อย้างมีความสุขค่ะ

  ตอบลบ
 3. ป.5น่ารักทุกคนเลยจร้า

  ตอบลบ
 4. ป.5 เก่ง

  ตอบลบ