วันอังคารที่ 7 ธันวาคม พ.ศ. 2553

นิทานเรื่อง....เด็กน้อยกับแบบรูป

นิทานเรื่อง เด็กน้อยกับแบบรูปและความสัมพันธ์


จัดทำโดย
ด.ช.เจตณัฐ สวัสดี พี่เพลง ป.2
ด.ญ.กุลธร ชัยบุรัมย์ พี่บีท ป.2มีเด็กคนหนึ่งเขาต้องการเรียนเกี่ยวกับแบบรูปและความสัมพันธ์ เขาจึงถามพ่อแม่ว่าความหมายของแบบรูปและความสัมพันธ์เป็นอย่างไร พ่อแม่บอกว่า คือแบบรูปซ้ำๆ กัน เช่นรูปภาพ ตัวเลข เครื่องหมาย เหตุการณ์ที่มีความสัมพันธ์ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆ (หน้าที่ 1) วันต่อมาแม่บอกว่ามีความสัมพันธ์ตัวเลขเช่น 152152 (หน้าที่ 2)


วันต่อมาแม่ไปตลาด เขาจึงไม่มีคนให้ถาม
(หน้าที่ 3) วันต่อมาแม่บอกว่ามีความสัมพันธ์ตัวอักษรเช่น กขคฆกขค (หน้าที่ 4)วันต่อมาแม่บอกว่ามีความสัมพันธ์เครื่องหมายคือ + x / - + x / - + x / -
(หน้าที่ 5) วันต่อมาแม่บอกว่ามีความสัมพันธ์ของเหตุการณ์คือ ร้อน ฝน หนาว ร้อน ฝน หนาว (หน้าที่ 6)


แล้วเขาก็อยู่อย่างมีความสุข (หน้าที่ 7) และหน้าปก

1 ความคิดเห็น: