วันพุธที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2553

ระดมคววามคิด........การเรียนรู้เป็นกลุ่มช่วยกันคิด ช่วยกันเขียน
ครูจัดนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม แต่ละกลุ่มต้องทำงานร่วมกัน ช่วยกันระดมความคิด เขียนวิธีการคิดพร้อมคำตอบ ลงไวท์บอร์ดเล็ก กระบวนการเรียนผ่านการเล่นเกม ครูเขียนคำถามบนกระดาน นักเรียนแต่ละกลุ่มช่วยกันระดมความคิด เพื่อหาคำตอบจำนวนมากที่สุดในเวลาที่กำหนดให้ ข้อละ 30 วินาที หรือ 1 นาที ขึ้นกับความยากของคำถามเช่น นับเพิ่มทีละ 2 จาก 11 นักเรียนร่วมกันระดมความคิดเพื่อให้ได้ตัวเลขออกมา คือ 13 , 15 , 17 , 19 , 21 , ... การนับแต้มสะสมนับจำนวนตัวเลขที่ได้ เพื่อสร้างกำลังใจและเสริมแรงในการร่วมกิจกรรม ให้นักเรียนบันทึกลงมุมใดมุมหนึ่งของไวท์บอร์ด ฝึกการซื่อสัตย์กับตัวเองและเพื่อน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น