วันอาทิตย์ที่ 19 ธันวาคม พ.ศ. 2553

สรุปแกนสมมาตรของรูปเรขาคณิต


ตัดกระดาษตามรูปเรขา พับหาแกนสมมาตร ขีดแกนสมมาตรที่พับได้ แล้วสรุปผล

    นักเรียนทดลองตัดรูปเรขาคณิต แล้วพับเพื่อหาแกนสมมาตร ซึ่งนักเรียนได้ข้อสรุปร่วมกันดังนี้ รูปสามเหลี่ยมสามเหลี่ยมหน้าจั่วจะมีแกนสมมาตรเพียงหนึ่งแกน หากเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าจะมี 3 แกน รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า สี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนจะมีแกนสมมาตร เพียง 2 แกน แต่สี่เหลี่ยมจัตุรัสมีถึง 4 แกน รูปวงรีมีแกนสมมาตร 2 แกน รูปห้าเหลี่ยมด้านเท่ากันทุกด้าน จะมีแกนสมมาตร 5 แกน รูปหกเหลี่ยมด้านเท่ากันทุกด้านมีแกนสมมาตร 6 แกน รูปวงกลมครองแชมเพราะสามารถหาได้เยอะที่สุด พี่ป.1 หาได้ 4 แกน พี่ป.2 หาได้ 7 แกน ส่วนที่ป.3 หาได้เยอะสุด 20 แกนสมมาตร ซึ่งนักเรียนสรุปร่วมกันว่าวงกลมเป็นรูปที่มีแกนสมมาตรมากที่สุด


ผลงานบางส่วนในการสรุปผลการทดลองพับรูปเรขาคณิต เพื่อหาแกนสมมาตรของนักเรียน

15 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ28 ธันวาคม 2553 เวลา 13:28

  เด็กเกิดการเรียนรู้ตามจินตนาการ

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ15 มกราคม 2554 เวลา 03:30

  ทำให้เด็กเข้าใจ

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ15 มกราคม 2554 เวลา 03:33

  เด็กเข้าใจ

  ตอบลบ
 4. ทำให้เด็กเรียนรู้ได้ตามจินตนาการ

  ตอบลบ
 5. ไม่เห็นจะมีอะไรเลย

  ตอบลบ
 6. ไม่ระบุชื่อ5 ธันวาคม 2554 เวลา 02:17

  ทำไมไม่มีเเกนสมมาตรรูป8เหลี่ยม

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่ระบุชื่อ18 ตุลาคม 2555 เวลา 06:09

   เพราะถ้าหากเราพับรูปแปดเหลี่ยมออกมาแล้วมันก็จะไม่ปรากฏรูปแกนสมมาตรเขาจึงไม่นิยมนำรูปแปดเหลี่ยมมาใช้ในการเรียนการสอน

   ลบ
 7. ไม่ระบุชื่อ15 ธันวาคม 2554 เวลา 08:19

  น่ารักค่ะ

  ตอบลบ
  คำตอบ
  1. ไม่เกี่ยว

   ลบ
  2. ไม่ระบุชื่อ13 กันยายน 2555 เวลา 03:59

   รักเหมือกัน

   ลบ
  3. ไม่ระบุชื่อ13 กันยายน 2555 เวลา 04:00

   รักเหมือนกัน

   ลบ
 8. ทำให้ได้รับความรู้

  ตอบลบ
 9. ไม่ระบุชื่อ29 มีนาคม 2555 เวลา 04:55

  ไม่เข้าใจ

  ตอบลบ
 10. จินตนาการดี

  ตอบลบ
 11. ไม่ระบุชื่อ18 ตุลาคม 2555 เวลา 05:58

  สามารถทำให้เด็กเข้าใจเเกนสมมาตรมากขึ้นและสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันและในอนาคตได้อีกด้วย

  ตอบลบ