วันพุธที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2554

กิจกรรมการเรียนการสอนเรื่อง 'เลขฐาน ม.1'

สอนคณิตศาสตร์นอกกะลา ม.1
week 8 ภาคเรียนที่ 1/2554

  ช่วงนี้ที่มัธยมมีโครงการผู้ปกครองอาสาการสอนในหน่วยของ 'เลขฐาน' ก็เลยได้เกินเวลาเข้ามาเป็นสัปดาห์ที่ 3 ซึ่งก็เป็นสิ่งดีอย่างหนึ่งต่อเด็กๆ ม.1 ทุกคน
  มาปีการศึกษา 2554 กลุ่มสาระวิชาคณิตศาสตร์ได้ปรับเปลี่ยนขั้นสอนเป็นกระบวนการใหม่ ดังนี้ครับ..

    ขั้นสอน หมายถึง การที่ครูจัดกระทำให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้ มีกระบวนการ ดังนี้

กระบวนการชง หมายถึง ขั้นที่ครูตั้งโจทย์ปัญหาให้นักเรียนคิด เผชิญปัญหาที่หลากหลายรูปแบบ เป็นการเรียนรู้ผ่านการคิดและการลงมือปฏิบัติ
กระบวนการเชื่อม หมายถึง การเสนอแนวความคิดแก้โจทย์ปัญหาของตนเองมานำเสนอผู้อื่น หลังจากนั้นแต่ละคนก็ตรวจสอบแนวความคิดของกันและกัน แล้วหาข้อสรุปในวิธีการที่ทุกคนยอมรับ ซึ่งจะทำให้มีมุมมองที่กว้างมากขึ้น
 กระบวนการใช้ หมายถึง การที่ได้นำแนวความคิดมากใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาในรูปแบบอื่นที่ยากขึ้น เลือกหรือการปรับประยุกต์แนวความคิดของทุกคนมาเป็นแนวความคิดของเราเอง เพื่อให้นำไปใช้แก้ปัญหาสถานการณ์
 
กิจกรรมการเรียนเรื่อง 'เลขฐาน'
ขั้นสอน..
ชง : ครูสอบถามนักเรียนเกี่ยวกับความสำคัญของเลขฐาน แล้วถ้าหากไม่มีเลขฐานจะเป็นไปได้ไหม จะเกิดอะไรขึ้น? ให้นักเรียนบอกเหตุผล นำเสนอแนวคิด ก่อนที่ครูให้นักเรียนคิดโจทย์เกี่ยวกับเลขฐาน การบอกความหมายเลขฐาน การเปลี่ยนเลขฐาน เช่น กำหนดให้ (11011100)ฐาน 2 = (...?...)ฐาน5 = (...?...)ฐาน6 = (...?...)ฐาน3 = (...?...)ฐาน4  เป็นต้น ..

เชื่อม : ครูให้นักนำเสนอแนวคิด ของนักเรียนแต่ละคน นักเรียนนำเสนอแนวคิดให้เพื่อนๆ Share วิธีคิดที่แตกต่างของนักเรียนที่เสนอแนวคิด(Concept) ให้นักเรียนลองสังเกตุวิธีคิดของเพื่อนๆ แต่ละคนที่ได้มาซึ่งคำตอบเดียวกัน ให้นักเรียนลองเลือกใช้วิธีคิดที่ตนเองยอมรับและคิดว่าถนัดที่สุดมาลองใช้ ครูให้นักเรียนทุกคนทำโจทยลักษณะเดียวกันอีกครั้งในวิธีคิดที่ตนเองเลือกมา ก่อนสอบถามดูความเข้าใจก่อนให้ทำงาน

ใช้ : ครูให้โจทย์ที่ยากขึ้นและซับซ้อนมากยิ่งขึ้น ให้นักเรียนทำงานโดยใช้วิธีคิดที่ตัวเองถนัดมาปรับใช้แก้ปัญหาสถานการณ์..


ตัวอย่างคลิปนำเสนอความเข้าใจ..

วันอังคารที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2554

แท่งเศษส่วนหรรษา กับลูกเต๋าแสนกล

คณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 2 /2554
                                                          โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์

                                    สื่อประกอบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์
เศษส่วนแต่ละสีจะมีจำนวนชิ้นต่างกัน  เมื่อนำมารวมกันในแต่ละสีก็จะเห็นว่าทุกๆสีเท่ากันนะครับ

นักเรียนชั้นป. 5 กำลังเล่นกับพี่แท่งเศษส่วน พี่ฟลุ๊ค กับพี่ทิพย์ กำลังคุยกันเกี่ยวกับการเพิ่มและการลดของพี่แท่งเศษส่วนเพื่อสร้างความเข้าใจยิ่งขึ้น ซึ่งก็จะเชื่องโยงเรื่องการบวกและการลบเศษส่วนพี่ๆป. 5  กำลังเล่นกับพี่แท่งเศษส่วนอย่างเพลิดเพลินก่อนแยกย้ายกันทำงาน

วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2554

พี่ฟร้องค์อธิบายความเข้าใจเลขฐาน ม.1

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน 2554
week 7 Quarter 1/2554

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1
โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์

ตารางสูตรคูณ ( การบวกเพิ่มทีละเท่าๆ กัน )

คณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 1 /2553
โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์


ขอบคุณผลงานของ ด.ญ.ชลิตา นาดี (พี่แพรว) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
สร้างตารางการคูณจากการบวกเพิ่มทีละเท่าๆ กัน เช่น 3 x 5 = 15 เกิดจาก 3+3+3+3+3 หรือ 5+5+5

วันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน พ.ศ. 2554

การบวกหลักหน่วยจิ๋ว

คณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 1 /2553
โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์

การใช้ภาพหน่วยจิ๋วช่วยในการบวกจำนวนในหลักหน่วย ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1

วันพุธที่ 22 มิถุนายน พ.ศ. 2554

เกมส์ "โดมิโน จำนวน"

คณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 1 /2553
โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 กลุ่มย่อย 4 คน
เล่นเกมส์โดมิโนจำนวน 1-10 ภาพเชื่อมโยงกับตัวเลขระดมความคิดออกแบบชิ้นส่วนของโดมิโน จากความสัมพันธ์ของจำนวนและภาพนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 สร้างสรรค์ชิ้นส่วนของโดมิโน คู่ละ 1 ชุด อย่างตั้งใจ

วันอังคารที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2554

คณิตศาสตร์ จำนวนนับ

ชิ้นงานการ์ตูนช่องของเด็กหญิงสุทธิดา ทุมตา ป.6/2553
โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์


วันเสาร์ที่ 18 มิถุนายน พ.ศ. 2554

Present Board Mathematics LPMP

วันจันทร์ที่ 13 มิถุนายน 2554
week 6 Quarter 1/2554

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์

แนะนำหนังสือ 'ปีศาจตัวเลข'

ปีศาจตัวเลข "นิทานอ่านก่อนนอน ที่ช่วยทำให้คณิตศาสตร์ไม่ใช่ฝันร้ายอีกต่อไป"
เขียนโดย Hans Magnus Enzensberger
แปลโดย หัทยา ราคา 165 บาท

“ปีศาจตัวเลข” เล่มนี้จะพาเด็ก ๆ ไปรู้จักกับ “โรเบิร์ต” เด็กชายที่มักจะฝันร้ายอยู่บ่อย ๆ จนกระทั่งคืนหนึ่ง เขาพบปีศาจตัวเลขร่างเล็กสีแดงในความฝัน ซึ่งแนะนำให้โรเบิร์ตรู้จักการเพิ่มพลัง จำนวนปั้ง! และจำนวนอื่น ๆ ที่เปลี่ยนความคิดของเขาให้กลับมารักคณิตศาสตร์...ร่วมผจญภัยไปพร้อมกับ โรเบิร์ตในความฝัน 12 คืน แล้วคุณจะพบว่า...ปิศาจไม่ได้น่ากลัวและคณิตศาสตร์ไม่ใช่ฝันร้ายเสมอไป..

วันพุธที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2554

ชุดแผ่นร้อยหรรษาชุดแผ่นร้อยประกอบด้วย พี่หน่วยจิ๋ว แทนจำนวนในหลักหน่วย พี่แท่งสิบ แทนจำนวนในหลักสิบ และพี่แผ่นร้อยแทนจำนวนในหลักร้อย สร้างความเข้าใจเรื่องจำนวน การบวก การลบ การคูณ และการหาร

วันอังคารที่ 14 มิถุนายน พ.ศ. 2554

Show and Share โจทย์คณิตLPMP

วันพฤหัสบดีที่ 2 มิถุนายน 2554
week 4 Quarter 1/2554

นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์

วันอาทิตย์ที่ 12 มิถุนายน พ.ศ. 2554

การคูณจำนวนมหัศจรรย์ ป.4

  สอนคณิตศาสตร์ ป.4
week 2  Quarter 1/2554

   
    ขั้นนำ : ครูทบทวนเนื้อหาเรื่องที่เรียนในชั่วโมงที่ผ่านมา เรื่อง การบวก การลบ ก่อนเชื่อมโยงเรียน
 
    ขั้นสอน : ครูเลือกนักเรียนที่ยกมือตอบคำถามออกมานำเสนอวิธีคิดให้เพื่อนๆ และคุณครูช่วยกันเสนอแนะ

       เพื่อนอาสาออกมาช่วยเพื่อนแสดงวิธีคิดในชั่วโมงนั้น

วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2554

วันศุกร์ที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2554