วันพฤหัสบดีที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2554

เรียนรู้คณิตศาสตร์ ตอน "นักสำรวจหน่วยวัด"

     การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ในระดับชั้น ม.1 ของโรงเรียนนอกกะลา ในช่วงนี้เป็นการเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของ"การวัด"
     โดยกิจกรรมของเรา จะออกไปในแนวนักสำรวจและนักสังเกตุเช่นเดียวกับนักวิทยาศาสตร์เลยที่เดียว กิจกรรม "นักสำรวจหน่วยวัด" ซึ่งเหล่านักสำรวจคนเก่งของเราก็คือ พี่ๆ ม.1 ของเรานั้นเองคะ เริ่มต้นจากการสืบค้นหน่วยวัดสิ่งต่างๆ ซึ่งจากการสืบค้นพบว่ามีมากมายหลายประเภท หน่วยบางหน่วยเป็นหน่วยของสิ่งเดียวกันแต่ก็มีชื่อเรียกที่ต่างกัน
จากนั้นเหล่านักสำรวจคนเก่งของเราก็เริ่มทำภารกิจต่อมา โดยภาระกิจนี้คือการนำหน่วยวัดที่รู้จักและหน่วยวัดที่มีความเกี่ยวข้องกับด้านการเรียนและพบเจอในชีวิตประจำวัน เช่น หน่วย นาโนเมตร ไมโครเมตร กิโลเมตร ฯลฯ ก็จะพบบ่อยๆในวิชาโครงงานวิทยาศาสตร์ ซึ่งการทำกิจกรรมนี้ ทำให้เหล่านักสำรวจทั้งหลายเห็นความเชื่อมโยงและเข้าใจหลักการใช้หน่วยมากยิ่งขึ้น

..อย่าลืมติดตามตอนต่อไปนะคะ..

วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2554

Multiplication Five Minute Frenzy (primary 3) lpmp ...

  การเรียนการสอนเรื่องการคูณ ชั้น ป.3 โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
ผมให้นักเรียนทำชุดฝึกทบทวนความรู้การคูณ Multiplication Five Minute Frenzy


วันนั้นผมบอกนักเรียนครูมีโจทย์การคูณ ให้พี่ๆป.3 ทำ 1 ข้อ ครับ..
นักเรียนทุกคนต่างดีใจ
พอครูให้ใบงานไปแล้ว มีข้อย่อยอีก 2 ข้อ ข้อละ 100 ช่อง.. รวมแล้ววันนั้น พี่ๆป.3 ได้ทำโจทย์ 200 ข้อ
นักเรียนระดมความคิดทำงานด้วยกัน เสร็จทันเวลาที่ครูกำหนดให้ บางคนข้ออนุญาตเอากลับไปทำต่อ/ตกแต่งชิ้นงาน ที่บ้านต่ออีกด้วยครับ..

   Try to complete each chart in less than five minutes and score 98 out of 100 or better. Write the product of the column
and row numbers in each space.

วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2554

Mind Mapping เครื่องมือการวัดความยาวที่ฉันรู้จักของพี่ ป.1

การเรียนการสอนของนักเรียนชั้น ป.1 Quarter2/2554 โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
เรื่องการวัดความยาว

กิจกรรม :
Mind Mapping เครื่องมือการวัดความยาวนักเรียนร่วมกันสรุปเครื่องมือในการวัดความยาวที่ได้เรียนรู้มา โดยครูช่วยในการเขียนสรุปองค์ความรู้ที่ได้บนกระดาน เพื่อให้นักเรียนทุกคนช่วยกันตรวจสอบ และเป็นการทบทวนก่อนที่นักเรียนจะสร้าง Mind Mapping สรุปเครื่องมือการวัดความยาว ลงในกระดาษ A4 เป็นรายบุคคลเพื่อสรุปองค์ความรู้ของตนเอง

วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2554

ผลงานสร้างสรรค์..เรื่องมหัศจรรย์ร้อยละ คณิตฯ ป. 5

     พี่ๆ ชั้น ป.5 โรงเรียนนอกกะลา เรียนรู้คณิตศาสตร์นอกกะลา
หน่วย : สาระการเรียนรู้ที่ 1 : จำนวนและการดำเนินการ
หน่วยย่อย : มหัศจรรย์ร้อยละ

     หลังจากที่พี่ๆชั้น ป.5 เรียนเเรื่องร้อยละเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ก็ได้ร่วมกันวางแผนและออกแบบชิ้นงานของตัวเองผ่านนิทานช่อง
พี่ๆ ทุกคนตั้งใจทำกิจกรรมได้ดีมากครับ สนุกกับการแต่งนิทานและแต่งแต้มสีสันลวดลายลงบนชิ้นงานของตัวเอง
ทุกคนตื่นเต้นที่จะได้เห็นผลงานของตัวเองและของเพื่อนๆ และชิ้นงานก็เสร็จสมบูรณ์ ดังตัวอย่างที่นำมาให้รับชมกันครับ...


สาระ : จำนวนและการดำเนินการ (การวัดความยาว) ตอนที่ 2

การเรียนการสอนของนักเรียนชั้น ป.1 Quarter2/2554 โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
เรียนรู้สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ เรื่องการวัดความยาว

กิจกรรม :
ความสัมพันธ์ของหน่วยการวัด1 คืบของนักเรียนยาวกี่นิ้ว ?
คาดคะเนคำตอบของนักเรียนแต่ละคนได้ดังนี้ 7 ,8 ,9,10,11,12,13,14,15 ,16
นักเรียนหาคำตอบด้วยตนเอง โดยวาดภาพคืบของตนเองลงในสมุด แล้วใช้นิ้ววัดความยาวค่ะ
ได้คำตอบออกมาไม่เหมือนกันทุกคน นักเรียนจึงได้ข้อสรุปร่วมกันว่า อ๋อคืบของคนเรายาวไม่เท่ากันและนิ้วของแต่ละคนก็ยาวไม่เท่ากัน
1 วาของนักเรียนยาวกี่ศอก ?
คาดคะเนคำตอบดูบางคนว่าได้ 4 ศอก
    นักเรียนหาคำตอบด้วยตัวเองโดยการพับแขนทีละข้างได้ 4 ครั้งพอดีทุกคนค่ะ อ๋อ 4 ศอกเป็น 1 วานี้เอง แต่ได้ข้อสังเกตเพิ่มเติมวา และศอกของคนเราก็ยาวไม่เท่ากันเหมือนนิ้วกับคืบเลย..

ใบงาน..การคูณชวนคิด คณิต ป.2

  พี่ๆ ชั้น ป.2 โรงเรียนนอกกะลา ตอนนี้กำลังเรียนรู้คณิตศาสตร์นอกกะลา  
หน่วย : สาระการเรียนรู้ที่ 1 : จำนวนและการดำเนินการ
หน่วยย่อย : สนุกกับ..การคูณชวนคิด เวลาเรียน 16 ชั่วโมง


  การคูณวันนั้นผมให้เด็กทำงานการคูณ 1 ข้อ.. เด็กๆดีใจมากครับ แต่ภาพในหนึ่งข้องเป็นภาพหมี และในภาพหมียังมีอีก 20 ข้อ การคูณแสนกล เด็กๆขอบภาพหมีและเติมตัวเลขลงช่องการคูณนี้มากครับ

ตัวอย่างชิ้นงานเพียงบางส่วน

วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2554

สาระ : จำนวนและการดำเนินการ (การวัดความยาว) ตอนที่ 1


การเรียนการสอนของนักเรียนชั้น ป.1 Quarter2/2554 โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
เรียนรู้สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ เรื่องการวัดความยาว

กิจกรรม :
สูงกว่าหรือสั้นกว่า

ครูให้นักเรียนลองคาดคะเนความยาวของสิ่งของ พร้อมกับคำถามกระตุ้นการคิด "นักเรียนคิดว่าสิ่งของสองสิ่งนี้ชิ้นไหนยาวกว่า แล้วรู้ได้อย่างไร" เมื่อนักเรียนได้วิธีการหาคำตอบของตนเอง แล้วนักเรียนนำอุปกรณ์ซึ่งเป็นสื่อจริง มาจับคู่เพื่อทำการเปรียบเทียบ จากนั้นบันทึกผลที่ได้ลงในสมุดว่าอุปกรณ์ ชิ้นไหนยาวกว่าหรือสั้นกว่าค่ะ

อุปกรณ์ที่จะนำมาเปรียบเทียบกัน

วันพุธที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2554

การวัดแสนกล

คณิตศาสตร์ช่วงชั้นที่ 2 /2554
                                                          โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์

  พี่ๆ ป.4 ทุกคนได้คาดคะเนความสูงของลังกระดาษ และบอกค่าที่ตัวเองคาดคะเน จากนั้นให้ตัวแทนในห้องมาวัดความสูงว่าวัดจริงจะสูงเท่าไหร่ พี่ๆป. 4 ต่างก็ลุ้นและตื่นเต้นว่าใครจะใกล้เคียงมากกว่ากัน  จากนั้นให้นักเรียนหาค่าผิดพลาดจากการคาดคะเนว่าแต่ละคนคาดคะเนผิดไปเท่าไร 


วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2554

การคูณ(ป.3)..หาคำตอบโดยมีวิธีคิดที่หากหลายวิธี...

   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อความเข้าใจ ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ระดับช่วงชั้นที่ 1 
การคูณ คือ การเพิ่มขึ้นของจำนวน ให้ได้ครั้งล่ะเท่าๆกัน
    การสอนการคูณเพื่อความเข้าใจ นักเรียนหาคำตอบจากการคูณด้วยวิธีคิดที่หลากหลาย สื่อให้เข้าใจ ดังนี้ครับ..

ตัวอย่างคลิป การสอนการคูณ..

ตัวอย่างชิ้นงาน..

วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2554

สาระ : เรขาคณิต (ความสัมพันธ์)

การเรียนการสอนของนักเรียนชั้น ป.1 Quarter2/2554 โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
สาระที่ 3 : เรขาคณิต เรื่องความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมกับพื้นที่ตารางหน่วย
กิจกรรม : รูปภาพต่อไป
สร้างรูปสามเหลี่ยมลงในช่องสี่เหลี่ยม ที่มีพื้นที่เป็นตารางหน่วย
สังเกตความสัมพันธ์ระหว่างรูปสามเหลี่ยมกับพื้นที่ตารางหน่วยสาระ : เรขาคณิต (การหาพื้นที่รูปเรขาคณิต)

การเรียนการสอนของนักเรียนชั้น ป.1 Quarter2/2554 โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
เรียนรู้สาระที่ 3 เรขาคณิต เรื่องการหาพื้นที่รูปเรขาคณิต

กิจกรรม :
ขนาดของฉัน

สร้างรูปภาพที่เกิดจากรูปสามเหลี่ยม ลงในช่องตารางหน่วยให้สวยงามค่ะ

วาดภาพเสร็จแล้วช่วยตั้งชื่อให้กับรูปภาพ และนับจำนวนพื้นที่ของรูภาพที่สร้างขึ้นด้วยค่ะ

ทำชิ้นงานเสร็จ ตรวจสอบชิ้นงานของตนเอง ด้วยการเปลี่ยนกันตรวจสอบกับเพื่อน แล้วนำส่งครูค่ะ

สาระ : เรขาคณิต (เรขาสร้างสรรค์)

การเรียนการสอนของนักเรียนชั้น ป.1 Quarter2/2554 โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
เรียนรู้สาระที่ 3 เรขาคณิต เรื่องเรขาสร้างสรรค์

กิจกรรม :
รูปสามเหลี่ยมแปลงร่างมหาสนุก


นำชิ้นส่วนรูปสามเหลี่ยมแปลงร่างเป็นรูปต่างๆ ตามจินตนาการของเด็กๆเอง ค่ะเมื่อแปลงร่างเสร็จแล้ว วาดภาพลงไปในสมุดอีกครั้งค่ะ พร้อมบอกชื่อภาพกับจำนวนชิ้นส่วนที่ใช้ และระบายสีให้สวยงาม


วาดภาพระบายสีเสร็จแล้ว ตรวจเช็คความถูกต้องแล้วส่งครูค่ะ

วันพุธที่ 7 กันยายน พ.ศ. 2554

สาระ : จำนวนและการดำเนินการ(การคูณ)

การคูณจำนวนของนักเรียนชั้น ป.2 Quarter2/2554  โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
เรียนรู้สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ เรื่องการคูณ


   นักเรียนออกแบบวิธีคิดโดยผ่านการปฏิบัติ การนับจำนวนสื่อที่นำมาใช้ อาทิเช่น ไม้ตะเกียบ ลูกปัด ดอกรัก  นักเรียนแบ่งออกเป็น 5 กลุ่มเท่าๆกัน แล้วช่วยกันคิด ออกแบบวิธีคิดลงในสมุดของแต่ละคน เพื่อนๆที่เรียนรู้ได้เร็ว เข้าใจ ครูให้ช่วยเพื่อนๆที่ยังไม่เสร็จในกลุ่ม

   สื่อและอุปกรณ์ที่ครูใช้นำมาประกอบการสอนเรื่องการคูณ

   ครูขึ้นโจทย์บนกระดานให้นักเรียนทั้ง 5 กลุ่ม ระดมความคิดทำงานลงสมุดของแต่ละคน

      นักเรียนขึ้นทำงานที่โต๊ะของแต่ละกลุ่ม แล้วเขียนคำตอบจากการนับลูกปัด นับดอกรัก ลงในสมุด
 
 เขียนออกแบบคำตอบลงในสมุด เช่น 3x4 นับลูกปัดได้ 3 กลุ่ม กลุ่มละ 4 เท่าๆกัน

    เมื่อเหลือเวลาเรียนประมาณ 10-15 นาที นักเรียนและครูออกมานำเสนอคำตอบ นำเสนอวิธีคิด(show and share)

วันพฤหัสบดีที่ 1 กันยายน พ.ศ. 2554

หน้าที่ของตัวเลข..ตัวเลขทำอะไร...


   หลังจากที่ผมเล่านิทานเรื่อง 'ตัวเลขทำอะไร' ของอาจารย์ชีวัน วิสาสะ ให้พี่ๆในชุมนุมทำ พร้อมให้นักเรียนบอกหน้าที่ของตัวเลขทุกตัวจาก 1 เป็นต้นไป ให้นักเรียนออกแบบชิ้นงานลงในกระดาษ A4 หน้าเดียว..

   นักเรียนหลายคนบอกว่ายังไม่เคยอ่านนิท่านเรื่องนี้มาก่อน ผมก็เลยเปิดคลิปนิทาน 'ตัวเลขทำอะไร'


 ที่อ่านโดยพี่โก้ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ให้เพื่อนๆ น้องๆ ในชุมนุมของครูป้อมรับชมร่วมกัน..