วันจันทร์ที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2554

สาระ : จำนวนและการดำเนินการ (การวัดความยาว) ตอนที่ 2

การเรียนการสอนของนักเรียนชั้น ป.1 Quarter2/2554 โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
เรียนรู้สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ เรื่องการวัดความยาว

กิจกรรม :
ความสัมพันธ์ของหน่วยการวัด1 คืบของนักเรียนยาวกี่นิ้ว ?
คาดคะเนคำตอบของนักเรียนแต่ละคนได้ดังนี้ 7 ,8 ,9,10,11,12,13,14,15 ,16
นักเรียนหาคำตอบด้วยตนเอง โดยวาดภาพคืบของตนเองลงในสมุด แล้วใช้นิ้ววัดความยาวค่ะ
ได้คำตอบออกมาไม่เหมือนกันทุกคน นักเรียนจึงได้ข้อสรุปร่วมกันว่า อ๋อคืบของคนเรายาวไม่เท่ากันและนิ้วของแต่ละคนก็ยาวไม่เท่ากัน
1 วาของนักเรียนยาวกี่ศอก ?
คาดคะเนคำตอบดูบางคนว่าได้ 4 ศอก
    นักเรียนหาคำตอบด้วยตัวเองโดยการพับแขนทีละข้างได้ 4 ครั้งพอดีทุกคนค่ะ อ๋อ 4 ศอกเป็น 1 วานี้เอง แต่ได้ข้อสังเกตเพิ่มเติมวา และศอกของคนเราก็ยาวไม่เท่ากันเหมือนนิ้วกับคืบเลย..

1 ความคิดเห็น:

  1. พี่ๆ ป.1 ตั้งใจทำกิจกรรมได้น่ารักดีมากครับ
    เก็บภาพให้ต่อเนื่อง ถ้ามีคลิปจะเยี่ยมมากๆครับ

    ตอบลบ