วันจันทร์ที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2554

การคูณ(ป.3)..หาคำตอบโดยมีวิธีคิดที่หากหลายวิธี...

   การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เพื่อความเข้าใจ ณ โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา ระดับช่วงชั้นที่ 1 
การคูณ คือ การเพิ่มขึ้นของจำนวน ให้ได้ครั้งล่ะเท่าๆกัน
    การสอนการคูณเพื่อความเข้าใจ นักเรียนหาคำตอบจากการคูณด้วยวิธีคิดที่หลากหลาย สื่อให้เข้าใจ ดังนี้ครับ..

ตัวอย่างคลิป การสอนการคูณ..

ตัวอย่างชิ้นงาน..

1 ความคิดเห็น: