วันศุกร์ที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2554

Mind Mapping เครื่องมือการวัดความยาวที่ฉันรู้จักของพี่ ป.1

การเรียนการสอนของนักเรียนชั้น ป.1 Quarter2/2554 โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
เรื่องการวัดความยาว

กิจกรรม :
Mind Mapping เครื่องมือการวัดความยาวนักเรียนร่วมกันสรุปเครื่องมือในการวัดความยาวที่ได้เรียนรู้มา โดยครูช่วยในการเขียนสรุปองค์ความรู้ที่ได้บนกระดาน เพื่อให้นักเรียนทุกคนช่วยกันตรวจสอบ และเป็นการทบทวนก่อนที่นักเรียนจะสร้าง Mind Mapping สรุปเครื่องมือการวัดความยาว ลงในกระดาษ A4 เป็นรายบุคคลเพื่อสรุปองค์ความรู้ของตนเอง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น