วันพุธที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2554

Multiplication Five Minute Frenzy (primary 3) lpmp ...

  การเรียนการสอนเรื่องการคูณ ชั้น ป.3 โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
ผมให้นักเรียนทำชุดฝึกทบทวนความรู้การคูณ Multiplication Five Minute Frenzy


วันนั้นผมบอกนักเรียนครูมีโจทย์การคูณ ให้พี่ๆป.3 ทำ 1 ข้อ ครับ..
นักเรียนทุกคนต่างดีใจ
พอครูให้ใบงานไปแล้ว มีข้อย่อยอีก 2 ข้อ ข้อละ 100 ช่อง.. รวมแล้ววันนั้น พี่ๆป.3 ได้ทำโจทย์ 200 ข้อ
นักเรียนระดมความคิดทำงานด้วยกัน เสร็จทันเวลาที่ครูกำหนดให้ บางคนข้ออนุญาตเอากลับไปทำต่อ/ตกแต่งชิ้นงาน ที่บ้านต่ออีกด้วยครับ..

   Try to complete each chart in less than five minutes and score 98 out of 100 or better. Write the product of the column
and row numbers in each space.

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น