วันเสาร์ที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2554

โมเดลแผนภูมิแท่ง 3

แผนภูมิแท่งแสดงจำนวนเก้าอี้ในชั้นเรียนชั้น ป.1-ป.6

โมเดลแผ่นภูมิแท่ง
แต่ละแท่งแสดงจำนวนเก้าอี้ในชั้นเรียนของพี่ป.1 ไปจนถึงชั้นเรียนของพี่ ป.6
ซึ่งข้อมูลที่ได้จะมีจำนวนเท่ากับจำนวนนักเรียนในชั้นเรียน

สมาชิกผู้สร้างสรรค์ผลงานร่วมกันคือ
พี่ตุ๊กตา พี่อ้อแอ้ พี่สังวาล และพี่ต้น นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ได้ไปสำรวจข้อมูลในชั้นเรียน ป.1-ป.6 เพื่อเก็บสถิติของจำนวนเก้าอี้ของนักเรียน แล้วนำเสนอข้อมูลโดยการสร้างตารางข้อมูล และแผนภูมิแท่งแสดงจำนวนทั้งหมด จากนั้นนำเสนอหน้าชั้นเรียนเพื่อแลกเปลี่ยน และสรุปความเข้าใจร่วมกัน

จินตนาการสร้างสรรค์งานคณิตศาสตร์LPMP(ป.5)...

ทักษะและกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์
week 2 ถึง week 3 ของ Quarter 4/53
     นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ทำงานเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการทางด้านคณิตศาสตร์(เป็นแบบรูปเล่ม)ทั้ง 27 คน
    นักเรียนทุกคนต้องเขียนออกแบบโครงเรื่องเนื้อหาที่จะจัดทำชุดความรู้ของแต่ละคนมานำเสนอครูผู้สอนก่อน ถ้านักเรียนคนใดนำเสนอผ่านแล้วครูก็จะแจกกระดาษ 1 ส่วน 8 ของกระดาษ 100 ปอนด์ ให้คนละ 2-4 แผ่น(ของพี่ๆ ป.5 จะแตกต่างกันจากของพี่ๆ ป.4 ) เพื่อให้นักเรียนนำกระดาษไปเย็บรวมเป็นรูปเล่มเตรียมจัด..

ลำดับกิจกรรมทำชิ้นงานสร้างสรรค์ของพี่ๆ ป.5
ขั้นตอนที่ 1  ศึกษาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ
 
     อ่านศึกษาข้อมูลจากหนังสือหลายๆ เล่มในห้องสมุด ก่อนลงมือทำชิ้นงานของพี่โอม , พี่ตะวัน

     พี่กัน , พี่แนน ,พี่บีม(ภัค)พูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้ ประกอบกับหนังสือของแต่ละคน เสนอแนะงานให้เพื่อนๆ ว่าความปรับวิธีออกแบบงานอย่างไรกันบ้าง..

     พี่พลอยสนใจเรื่องเลขยกกำลัง แต่พยายามหาหนังสือคณิตศาสตร์ระดับประถมศึกษาไม่เจอเนื้อหา เลยขอยืมคอมฯ คุณครูค้นหาข้อมูลเลขยกกำลัง(เลขยกกำลังไม่ได้อยู่ในเนื้อหาระดับประถม)

ขั้นตอนที่ 2 ลงมือออกแบบชิ้นงานสร้างสรรค์
     พี่ตะวัน เริ่มลงมือออกแบบทำชิ้นงานเป็นชุดความรู้ทางคณิตศาสตร์ พี่ตะวันมีความมุ่งมั่นทำงานได้ดีมากและมาขอกระดาษเพิ่มกับครูป้อมเกือบ 7-8 แผ่น..

     พี่บีม(ป) ออกแบบชุดความรู้เรื่องเวลาและการ์ตูนช่อง ผสมผสานชิ้นงานลงตัวสวยงามมากครับ

     พี่กระต่าย ออกแบบชุดความรู้เรื่องเวลาและความสัมพันธ์ การ์ตูนช่องลงท้ายรูปเล่มเป็นระเบียบเรียบร้อยดีมากเลยทีเดียวครับ

     พี่หมวย ออกแบบชิ้นงานเป็นชุดความรู้เรื่องคุณสมบัติของรูปสี่เหลี่ยม ทำงานได้ประมาณ 30% แล้วยังไม่เสร็จ ดูความตั้งใจของพี่หมวยแล้วครูป้อมเลยเพิ่มกระดาษให้อีก 1 แผ่น..

     ตัวอย่างชิ้นงานที่นักเรียนกำลังอยู่ทำใกล้จะเสร็จสมบูรณ์แล้ว เป็นเรื่องเกี่ยวกับส่วนประกอบของรูปสามเหลี่ยม

    พี่ต่อ ออกแบบชิ้นงานการ์ตูนช่องเกี่ยวกับนักเดินทางคณิตศาสตร์ ความสุขใจในการทำชิ้นงานสร้างสรรค์นี้ พี่ต่อมุ่มมั่นตั้งใจทำมาขอกระดาษเพิ่มกับครูป้อมอีก 2-3 แผ่น..

    ปล. ตัวอย่างชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์ของพี่ๆ ป.4 และพี่ๆ ป.5 อยู่ในบทความต่อไปนะครับ..

โมเดลแผนภูมิแท่ง 2

การนำเสนอข้อมูลโดยแผนภูมิแท่ง

นักเรียนแต่ละกลุ่ม เลือกสำรวจข้อมูลจากสิ่งที่ใกล้ตัว แล้วนำเสนอข้อมูลดังกล่าว
ออกมาในรูปของแผนภูมิแท่ง ในลักษณะของสามมิติ

การนำเสนอข้อมูลทางสถิติของนักเรียนชั้นปะถมศึกษาปีที่ 3
ตารางข้อมูลพร้อมแผนภูมิแท่งในรูปของสามมิติ

สถิติของจำนวนนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 1-3
แสดงออกมาในรูปของจำนวนนักเรียนชายและจำนวนนักเรียนหญิง

แท่งสีม่วงแทนจำนวนนักเรียนชาย ส่วนแท่งสีเหลืองแทนจำนวนนักเรียนหญิงในแต่ละชั้นเรียน


สถิติของจำนวนนักเรียนในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4-6
แสดงออกมาในรูปของจำนวนนักเรียนชายและจำนวนนักเรียนหญิง
แท่งสีม่วงแทนจำนวนนักเรียนชาย ส่วนแท่งสีเหลืองแทนจำนวนนักเรียนหญิงในแต่ละชั้นเรียน


สถิติของจำนวนหนังสือในมุมอ่านหนังสือในชั้นเรียน ป.1-ป.6
แสดงจำนวนหนังสือนิทาน เรื่องสั้น หนังสือทางวิชาการต่างๆ

วันพฤหัสบดีที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2554

จินตนาการสร้างสรรค์งานคณิตศาสตร์LPMP(ป.4)...

ทักษะและกระบวนการคิดทางคณิตศาสตร์
week 2 ถึง week 3 ของ Quarter 4/53

    นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ทำงานเกี่ยวกับการสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการทางด้านคณิตศาสตร์ทั้ง 29 คน
    ก่อนวันทำชิ้นงานจริงผมจะให้นักเรียนทุกคนลองสร้างโครงเรื่องที่จะสร้างสรรค์ให้ดูก่อน จากนั้นเมื่อครูตรวจเช็คดูแล้วว่าสามารถทำได้ครูแจกการกระดาษ 1 ส่วน 8 ของกระดาษ 100 ปอนด์ ให้นักเรียนเริ่มจัดทำชิ้นงานตามโครงร่าง..

    พี่เอินเอิน ทำการ์ตูนช่องเกี่ยวกับการเพิ่มของลำดับจำนวน เพิ่มทีละเท่าไร? เท่าไร?.. ซึ่งสอดคล้องกับสาระการเรียนรู้พีชคณิตของชั้น ป.4 ชื่อเรื่อง "เงียบ"

   ระหว่างทำงานให้เพื่อนๆ ช่วยตรวจเช็คงานของเพื่อน ชี้แนะปรึกษากันได้ ผมจะย้ำนักเรียนเสมอว่าให้เพื่อนๆ ที่ทำงานเสร็จก่อนไปช่วยเพื่อนที่ยังทำงานไม่เสร็จนะครับ..

    ภาพตัวอย่างนี้จะเห็นว่าเป็นกระดาษโครงร่างที่ระบายสีเสร็จแล้วและกำลังจะเริ่มจัดทำชิ้นงานของจริงแล้ว

     การสร้างสรรค์ผลงานครั้งนี้ ผมเห็นนักเรียนทุกคนมีความตั้งใจสร้างสรรค์ผลงานแต่ละชิ้นด้วยความมุ่มมั่น หลายคนขอนำกลับไปทำต่อที่บ้านและให้ผู้ปกครองช่วยตรวจเช็คชิ้นงาน รับลายเซ็นต์คุณแม่ คุณพ่อมาโชว์ให้เพื่อนๆ ดูด้วยความสุขใจของนักเรียนและคุณครูผู้สอนครับ..

เกมส์การคิด ประลองปัญญา


ในชั่วโมงการคิด


เกมส์การคิด ประลองปัญา กับ 7 ชิ้นมหัศจรรย์
ครูจัดนักเรียนเป็นกลุ่มย่อย กลุ่มละ 3 คน แต่ละกลุ่มนั่งเป็นวงกลมหันหน้าเข้าหากัน
อุปกรณ์เล่นเกมส์
- ชุด 7 ชิ้มหัศจรรย์
- กระดาษ A4 หนึ่งแผ่น
- เครื่องเขียน
วิธีเล่นเกมส์
- นักเรียนแต่ละกลุ่มจะต้องนำชิ้นส่วนทั้ง 7 ชิ้นของรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส มาจัดเรียงใหม่ให้เกิดเป็นรูปร่าง จำนวน 5 ภาพ จากนั้นยกมือให้ครูเข้ามาตรวจดู
- เมื่อครูสอบถามชื่อรูปภาพ แล้วนักเรียนลงมือวาดภาพจำลองรูปร่างเหล่านั้น ลงในกระดาษ A4 พร้อมระบายสีให้สวยงาม
- เมื่อครบทั้ง 5 ภาพนักเรียนจะต้องระดมการคิดร่วมกัน เพื่อหาวิธีการต่อชิ้นส่วนทั้ง 7 ชิ้นกลับคืนสู่รูปเดิม ในกรอบรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสเหมือนการต่อจิ๊กซอร์
- เก็บชิ้นส่วนต่างๆ ใส่ซองส่งครู
- นำเสนอรูปร่างทั้ง 5 ภาพหน้าชั้นเรียน สรุปร่วมกันอีกครั้งในรูปที่ซ้ำและต่าง พร้อมส่งชิ้นงาน

7 ชิ้นแปลงร่างเป็นรูปไก่หางยาว ผลงานพี่ ป.1

7 ชิ้นแปลงร่างเป็นรูปปลากินปลา
ตัวละครเริ่มมีสองตัว เล่าเป็นเรื่องร่าวได้น่ารักดี ในขณะที่ถามชื่อผลงาน
นำเสนอความคิดสร้างสรรค์ และเชื่อมโยงกับความรู้เก่าของตนเอง

วันอังคารที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2554

โมเดลแผนภูมิแท่ง


การนำเสนอข้อมูลโดยแผนภูมิแท่ง

นักเรียนแต่ละกลุ่ม เลือกสำรวจข้อมูลจากสิ่งที่ใกล้ตัว แล้วนำเสนอข้อมูลดังกล่าว
ออกมาในรูปของแผนภูมิแท่ง ในลักษณะของสามมิติ

ลงมือสร้างโมเดลปริซึมสี่เหลี่ยม ตามขนาดของแต่ละแท่งข้อมูล

ติดแปะลงในรูปแผนภูมิแท่งที่วาดไว้


ผลงานงานใกล้จะเสมบูรณ์เหลืออีกสามแท่งค่ะ

วันพฤหัสบดีที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2554

ครอบครัวนักเดินทาง(เวลา)

Quarter 2 / 53 , สาระที่ 2 : การวัด
การบอกเวลาและความสัมพันธ์ของเวลา
 
 
    เรื่องเล่าก่อนสอนอีกเรื่องหนึ่งที่ท่านสามารถนำไปเล่าเชื่อมโยงก่อนเข้าสู่บทเรียนได้ง่ายยิ่งขึ้นในการสอนเรื่อง "เวลา" เมื่อครูเตรียมความพร้อมที่จะสอนให้นักเรียนดีแล้ว ลองใช้เรื่องนี้ไปเล่าเป็นเกร็ดความรู้ในการเตรียมความพร้อมให้นักเรียนรับฟังดูนะครับ
     เรื่องเล่าก่อนสอนเรื่องของเวลา "ครอบครัวนักเดินทาง" ..

ตั้งแต่ลืมตาดูโลก..
ก็พบว่าตนเองเดินได้แล้ว และต้องเดินตลอดเวลา
แม่ของวิที่เดินช้ากว่าบอกว่า “การเดินเป็นหน้าที่ การเดินทางเป็นชีวิตของพวกเรา ถ้าหยุดเดินเมื่อไหร่ ก็ตายเมื่อนั้น”
วิพบว่าตนเองเดินเร็วกว่าแม่เกือบ 60 ก้าว
ส่วนแม่ก็เดินเร็วกว่าพ่อซึ่งเตี้ย และอ้วน ประมาณ 60 ก้าว
แต่ครอบครัวของวิก็อบอุ่น เพราะทุก ๆ ชั่วโมงจะมาเจอกันพร้อมหน้าพร้อมตา
ไม่เหมือนสิ่งมีชีวิตบางชนิดที่จะเจอกันเฉพาะตอนเย็นหรือวันหยุด
น่าเสียดายที่แม้ครอบครัวของวิ (นาที) จะเป็นนักเดินทางตลอดชีวิต


แต่ก็ไม่เคยที่จะเดินพ้นหน้าปัดนาฬิกาเลย...

     เมื่อครูผู้สอนเล่าเตรียมความพร้อมนักเรียนเสร็จสิ้นแล้ว ก็จะเป็นการสอนที่ง่ายยิ่งขึ้นมากในเรื่องการสอนเพื่อความเข้าใจในเรื่องของเวลา ซึ่งในเนื้อเรื่องครอบครัวนักเดินทางนี้ได้บอกถึงความสัมพันธ์ของเข็มนาฬิกาไว้ด้วยและจะทำให้นักเรียนกับครูมีมิติสัมพันธ์ในการเล่าเรื่องด้วยอีกทางเช่นกันครับ...

วันอาทิตย์ที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2554

ความเข้าใจเรื่องการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยม และสามเหลี่ยม

กิจกรรมสร้างความเข้าใจด้วยการปฎิบัติ

     ครูและนักเรียนสร้างข้อตกลงร่วมกัน ก่อนลงมือทำกิจกรรม ครูมีรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ที่มีความยาว 1 หน่วย เราให้ชื่อเขาว่า พี่ตารางหน่วย

   คำถามกระตุ้นการคิด นักเรียนเห็นรูปเรขาคณิตอะไรบ้าง ถ้านักเรียนต้องติดพี่ตารางหน่วย (รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสความยาว 1 หน่วย) ลงไป นักเรียนคิดว่าจะต้องใช้แต่ละรูปจำนวนเท่าไร ทั้งสองรูปต้องใช้จำนวนเท่าไร ก่อนการลงมือปฎิบัติจากสื่อจริง เพื่อสร้างความเข้าใจและหาคำตอบให้กับตัวเอง

     ครูจัดแบ่งนักเรียนจำนวน 28 คนออกเป็น 7 กลุ่ม กลุมละ 4 คน รับกระดาษใบงานรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส และรูปสามเหลี่ยมมุมฉาก พร้อมพี่ตารางหน่วย
(รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสความยาว 1 หน่วย)

    นักเรียนลงมือติดพี่ตารางหน่วย (รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสความยาว 1 หน่วย) ลงให้เติมรูปเรขาคณิตทั้งสองรูป นักเรียนช่วยกันติด และช่วยกันหาวิธีการติดลงพื้นที่รูปสามเหลี่ยมมุมฉาก แล้วเขียนสรุปผลลงในช่องว่าที่กำหนดให้

     นักเรียนตรวจเช็คความถูกต้องภายในกลุ่ม แล้วนำเสนอร่วมกันในชั้นเรียน เพื่อตรวจเช็คและหาข้อสรุปร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง
พี่ตารางหน่วย (รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสความยาว 1 หน่วย) เป็นกระดาษสีหน้าเดียว

วันเสาร์ที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2554

สรุปองค์ความรู้ถ่ายทอดผ่าน Mind Mapping เรื่องแกนสมมาตร

สรุปองค์ความรู้ถ่ายทอดผ่าน Mind Mapping เป็นคู่


     ครูเตรียมความพร้อมของนักเรียน ผ่านการเสริมแรงขอบคุณคนที่น่ารัก และกลุ่มที่ยอดเยี่ยม
ทบทวนความเข้าใจจากนักเรียน ด้วยคำถามย้อนกลับเแกนสมมาตรคืออะไร มีลักษณะอย่างไร และนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไร นักเรียนตอบด้วยความเข้าใจ คือเส้นตรงที่แบ่งรูปภาพออกเป็นสองส่วนที่เท่ากัน เมื่อพับจะทับกันได้สนิทพอดี สามารถสร้างภาพที่เท่ากันทั้งสองข้างเพียงการวาดแค่ครึ่งเดียว การแบ่งภาพที่มีแกนสมมาตรเป็นส่วนๆ ที่เท่ากันโดยไม่ต้องวัด ครูให้คำชื่นชมนักเรียนที่ร่วมแสดงความคิดเห็น พร้อมชื่นชมผู้ฟังที่ตั้งใจฟังเป้นอย่างดี

    ครูใช้คำถามย้อนกลับกิจกรรมการเรียนรู้ที่ผ่านมา ได้เข้าใจเรื่องอะไรบ้าง นักเรียนยกมือนำเสนอร่วมกันในชั้นเรียน ครูช่วยเขียนข้อมูลลงบนกิ่งแก้วต่างๆ เช่นความหมาย รูปที่มีแกนสมมาตร 1 แกน รูปที่มีแกนสมมาตร 2 แกน รูปที่มีแกนสมมาตร 3 แกน รูปที่มีแกนสมมาตร 4 แกน และ รูปที่มีแกนสมมาตรมากกว่า 4 แกน

    จากนั้นนักเรียนจะได้ลงมือทำเป็นคู่เพื่อแลกเปลี่ยนพูดคุยกับเพื่อน เพื่อทบทวนและสรุปกิ่งก้อยร่วมกันออกมาเป็น Mind Mapping สรุปความเข้าใจเรื่องแกนสมมาตร
นักเรียนทั้งคู่ร่วมกันตรวจสอบ Mind Mapping พร้อมนำเสนอแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆในชั้นเรียน เพื่อสรุปองค์ความรู้ร่วมกัน

การสำรวจข้อมูล

กิจกรรมยอดนักสืบจิ๋ว

ครูจัดนักเรียนออกเป็น 5 กลุ่ม สำรวจข้อมูลดังต่อไปนี้

1. จำนวนนักเรียนที่มาเรียนในวันนี้ตั้งแต่ชั้น ป.1-ป.6
2. จำนวนต้นไม้รอบอาคารเรียนประถมศึกษา 6 ชนิด
3. จำนวนโต๊ะเรียนชั้น ป.1-ป.6
4. จำนวนอุปกรณ์ภายในห้องเรียน 6 อย่าง
5. น้ำหนักและส่วนสูงของเพื่อนภายในกลุ่ม

นักเรียนแต่ละกลุ่มมีเวลา 15 นาที ในการช่วยกันสำรวจข้อมูลดังกล่าว แล้วกลับมาที่ห้องเรียน
เพื่อสร้างตารางสรุปข้อมูลที่ได้มา

นักเรียนร่วมกันสร้างตารางสรุปข้อมูล ที่ไปสำรวจมาภายในกลุ่ม ตรวจเช็คความถูกต้องกันก่อนนำเสนอเพื่อนในชั้นเรียน
แต่ละกลุ่มนำเสนอตารางสรุปข้อมูลจากการสำรวจ แลกเปลี่ยนคำถามและเสนอเพิ่มเติมหน้าชั้นเรียน จากนั้นทุกคนสรุปตารางต่างๆ ลงในสมุดของตนเอง
การบ้านให้นักเรียนทำการสำรวจอุปกรณ์ต่างๆ ภายในบ้านของตนเองจำนวน 10 อย่าง


ทิศและแผนผัง...

Quarter 2 / 53 , สาระที่ 2 : การวัด
การบอกชื่อทิศและการเขียนแผนผัง


    ในชั่วโมงเรียนเรื่องการบอกชื่อทิศและการเขียนแผนผัง ครูเล่าอธิบายถึงความสัมพันธ์ของเรื่องที่เรียนผ่านๆ มาให้นักเรียนบอกถึงการเชื่อมโยงกันของความรู้ที่นักเรียนได้รับไปปรับใช้ในการแก้ปัญหาโจทย์บทประยุกต์ที่คุณครูเตรียมมาให้ไว้แล้ว เช่น "ถ้าครูป้อมขายตู้เย็นราคา 28,700 บาท ซึ่งเป็นราคาที่ครูป้อมขายได้กำไร 15% อยากทราบว่าถ้าครูป้อมจะขายให้ได้กำไร 23% ครูป้อมต้องขายตู้เย็นในราคากี่บาทครับ"
    เมื่อครูสอบถามทบทวนความรู้เดิมมาแล้ว ครูอธิบายเกี่ยวกับเรื่องเรียกชื่อทิศ จากนั้นให้นักเรียนบอกชื่อทิศต่างๆ ที่นักเรียนรู้จัก ครูแบ่งกลุ่มให้นักเรียนทั้ง 30 คน แบ่งกลุ่มนักเรียนออกเป็น 5-6 กลุ่ม ครูสร้างความเข้าใจในการค้นหาข้อมูลแล้วเวลานัดหมาย ครูให้นักเรียนไปหาข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องเรียกชื่อทิศ(แหล่งหาข้อมูลของนักเรียน ได้แก่ คอมพิวเตอร์ ห้องสมุด หนังสือที่ยืมคุณครู สอบถามผู้รู้ในบริเวณโรงเรียน)
    พอนักเรียนกลับมาห้องเรียนตามเวลาที่ครูนัดหมายครูให้นักเรียนนำข้อมูลออกมา Show & Share กับเพื่อนๆ ว่าเรียนได้ข้อมูลแต่ละคนเป็นอย่างไรบ้าง..
อุดร - ทิศเหนือ
อิสาน - ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
บูรพา - ทิศตะวันออก
อาคเนย์ - ทิศตะวันออกเฉียงใต้
ทักษิณ - ทิศใต้
หรดี - ทิศตะวันตกเฉียงใต้
ประจิม - ทิศตะวันตก
พายับ - ทิศตะวันตกเฉียงเหนือ

วันอาทิตย์ที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2554

สอนคณิตศาสตร์..ตามลำดับความสัมพันธ์ของเนื้อหา(วงกลม ทรงกระบอก กรวย)

การสอนเพื่อความเข้าใจของทั้ง 3 เรื่อง
วงกลม ทรงกระบอก กรวย

1. เรื่อง..วงกลม
    เริ่มจากเรื่องวงกลม ครูให้นักเรียนเรียนรู้พื้นฐานเรื่องของวงกลม การสอนหาค่าพายหรือไพ(pi: π) เป็นค่าคงตัวทางคณิตศาสตร์ ที่เกิดจากความยาวเส้นรอบวงหารด้วยเส้นผ่านศูนย์กลางของวงกลม ซึ่งค่าดังกล่าวจะมีค่าประมาณ 3.14 หรือ 22/7 นักเรียนทราบค่าดังกล่าวจากกระบวนปฎิบัติจริง นำอุปกรณ์ที่มีลักษณะวงกลมมาพร้อมกับเชือกมาวัดหาความสัมพันธ์ แล้วสร้างตารางเปรียบเทียบค่าที่ได้จากนักเรียนหลายๆ คน..
ภาพประกอบเรื่องวงกลมดังกล่าว เป็นภาพอธิบายส่วนประกอบของวงกลม

ภาพประกอบการแก้โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับวงกลม 
(นักเรียนหาค่ารัศมีจากการนำขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางมาหารสอง..)

2. เรื่อง..ทรงกระบอก
    เมื่อนักเรียนเรียนรู้ผ่านเรื่องวงกลมมาแล้ว ครูก็จะสามารถเชื่อมโยงความสัมพันธ์ระหว่างวงกลมกับทรงกระบอกได้อย่างง่ายดาย เพราะทรงกระบอกเกิดจากการนำวงกลมที่มีขนาดพื้นที่เท่ากันมาวางทับซ้อนกันก็กลายเป็นทรงกระบอก ถ้าจะหาปริมาตรก็เพียงนำสูตรพื้นที่วงกลมมาคูณกับขนาดของความสูงก็จะได้ปริมาตรของทรงกระบอก..

3. เรื่อง..กรวย
    ความสัมพันธ์ระหว่างเรื่องกรวยกับทรงกระบอก ครูเชื่อมโยงความสัมพันธ์ให้นักเรียนช่วยกันคิดตาม ครูพานักเรียนทดลองความหาขนาดความจุของทรงกระบอกโดยการตักทรายโดยใช้กรวยใส่ลงในทรงกระบอก(ขนาดของเส้นผ่านศูนย์กลางของปากและขนาดของความสูงของกรวยและทรงกระบอกต้องเท่ากันพอดีด้วยนะครับ) สรุปผลการทดลองก็คือ เราตักทรายโดยใช้กรวย 3 ครั้ง จะเต็มทรงกระบอกพอดี

    ทั้ง 3 เรื่องดังกล่าว ถ้าครูสอนโดยบอกเฉพาะสูตรแล้วให้นักเรียนหาคำตอบให้เสร็จๆ ไปในแต่ละเรื่อง นักเรียนก็จะไม่เห็นการเชื่อมโยง ไม่เห็นที่มาของสูตรต่างๆ อย่างลึกซึ่ง...

วันเสาร์ที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2554

สรุปความเข้าใจเรื่องแกนสมมาตร

ผลงานตามความเข้าใจการสรุปความรู้ความเข้าใจ ที่ได้เรียนมาในแต่ละเรื่อง นักเรียนจะสรุปองค์ความรู้
และความเข้าใจ ในรูปแบบของ Mind Mapping เพื่อให้เห็นภาพโดยรวม นักเรียนจะนำเสนอความเข้าใจ ที่ละกิ่งแก้วที่ได้รับจากการผ่านการเรียนรู้ด้วยการลงมือปฏิบัติจากสื่อจริงความเข้าใจโดยการผ่านการปฏิบัติ ความเข้าใจนั้นสามารถแตกยอด เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ

วันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2554

เรื่องเล่าจากนักเรียน(คณิตศาสตร์น่ารู้)

ผลงานของพี่เก่ง ป.6 / 2553


    มีเด็กผู้ชายคนหนึ่งเขาอยู่กับแม่ที่บ้าน วันหนึ่งเขาบอกแม่ว่า "แม่ครับ ผมอยากเรียนคณิตศาสตร์กับครูป้อม คนล่าฝัน" แม่เขาเลยให้เรียนเขาเลยได้ไปโรงเรียนเพื่อเรียนกับ "ครูป้อม คนล่าฝัน" เขาก็ได้ได้ตั้งนามแฝงให้ตัวเองว่า "คนล่าอนาคต"

ปล.พี่เก่งเป็นเด็กน้อยตัวเล็กๆ ผิวคล่ำๆ ชอบมาเรียนรู้คอมพิวเตอร์กับผมบ้างในบางเวลา ชอบเรียนคณิตศาสตร์ ผมให้เขียนเรื่องที่ชอบหรือประทับใจที่สุด ถ้าใครอยากแต่งเรื่องเองเลยก็ได้ในใบงานชิ้นนั้นด้านหลังใบงาน พี่เก่งก็เลยเขียนเรื่องนี้ขี้มาให้ครูป้อมตรวจในชั่วโมงนั้น อย่างสุขใจทั้งคู่ครับผม..

วันพุธที่ 5 มกราคม พ.ศ. 2554

กิจกรรมหาแกนสมมาตรของรูปเรขาคณิต


จับคู่หาแกนสมมาตรกันนะคำถามก่อนทำกิจกรรม ให้นักเรียนคาดเดาคำตอบ ของคำถามก่อนลงมือทดลองทำด้วยตัวเอง
รูปเรขาคณิตต่างๆ จะมีแกนสมมาตรหรือไม่ ถ้ามีจะมีเท่าไร เหมือนกันทุกรูปหรือเปล่า แล้วรูปเรขาคณิตรูปใดน่าจะมีแกนสมมาตรมากที่สุด และรูปใดมีแกนสมมาตรน้อยที่สุด ?????

กิจกรรม
นักเรียนเลือกจับคู่ของตัวเอง
ทั้งคู่จะเริ่มวางแผนจะทำอะไรเป็นสิ่งแรก ใตรทำหน้าที่อะไรจึงจะลงตัวที่สุด
ตลงกันได้แล้ว นักเรียนจะร่วมลงมือด้วยกัน แลกเปลี่ยนกันระหว่างทำงาน
เมื่อหาแกนสมมาตรได้แต่ละรูป จะเกิดการตรวจเช็คกันเองภายในคู่
หาผลสรุปได้แล้วแลกเปลี่ยน และเช็คกับคู่ข้างๆ
นักเรียนนำเสนอ เแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆภายในห้องเรียน และคุณครูในสิ่งที่ได้มาท้ายชั่วโมง
เพื่อตรวจเช็คและหาข้อสรุปร่วมกันอีกครั้งหนึ่ง
วันจันทร์ที่ 3 มกราคม พ.ศ. 2554

นำเสนอนิทานแบบรูป

นำเสนอนิทานแบบรูปให้เพื่อนๆ ฟัง
นิทานที่ช่วยกันแต่งมา ถึงเวลาต้องนำเสนอให้เพื่อนๆ ฟังได้ความรู้เรื่องแบบรูป พร้อมกับความสนุกไปกับนิทานที่สร้างสรรค์ นิทานประกอบภาพวาดของ พี่ ป.3 เห็นถึงพัฒนาการที่เพิ่มขึ้น และความเข้าใจในเรื่องที่เรียนรู้มาจากนำเสนอนิทานแล้ว นักเรียนจะสรุปองค์ความรู้ต่างๆ ตามความเข้าใจ ความหมายของแบบรูป ตัวอย่างแบบรูปของรูปภาพเรขาคณิต แบบรูปของตัวเลข แบบรูปของตัวอักษร แบบรูปของเครื่องหมาย และแบบรูปของเหตุการณ์ที่เกิดในชีวิตประจำวัน เราเห็นเป็นประจำ เช่นกลางวัน กลางคืน ตามความเข้าใจของนักเรียนเอง เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนกัน และเห็นตัวอย่างที่หลากหลาย

วันอาทิตย์ที่ 2 มกราคม พ.ศ. 2554

เรื่องเล่าจากนักเรียน(คนล่าฝัน)

ผลงานของพี่กีตาร์ ป.4 / 2553


     มีครูคนหนึ่งชื่อ "ครูป้อม" เขาเป็นคนล่าฝันที่อยากเป็นครูสอนคณิตศาสตร์ที่เก่งที่สุด แล้ววันหนึ่งมีคนมาเข้า google ไปหาคำว่า "ราชิต สุพร" // "ครูป้อม คนล่าฝัน" แล้วก็เจอจนได้ ครูป้อมก็เลยกลายเป็นคนล่าฝันของโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนาหรือโรงเรียนนอกกะลา

ปล. ผมให้นักเรียนเขียนสรุปเรื่องตามจินตนาการของแต่ละคนออกมาสื่อให้คนอ่านเข้าใจ ให้เป็นการบ้าน ส่วนคำว่า "กุสุมา" ลานเซ็นต์ผู้ปกครองของนักเรียน ให้ช่วยตรวจเช็คคำถูกผิดให้ลูกๆ ก่อนส่งคุณครู..

นิทานพี่ ป.1

การประยุกต์ใช้แกนสมมาตรนักเรียนนำความรู้และความเข้าใจจากแกนสมมาตร ประยุกต์ใช้กับจินตนาการของนักเรียน เพื่อสร้างสรรค์นิทานที่สนุกสนาน สร้างความบันเทิงให้กับเพื่อนๆ ในชั้นเรียน นักเรียนมีความสุขที่ได้แสดงความสามารถ และผู้ชมได้ความสุขจากการรับชม