วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

สื่อประกอบการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ LPMP

วันเสาร์ที่ 16 กรกฎาคม 2554
แนะนำสื่อประกอบการเรียนการสอนวิชาคณิศาสตร์
โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์

ไม้ตะเกียบวิเศษณ์ใช้ประกอบการเรียนการสอนเกี่ยวกับการบวก  การลบ  การคูณ และการหาร เพื่อให้เกิดความเข้าใจมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้พี่ไม้ตะเกียบวิเศษณ์ยังสามารถแปลงร่างเป็นรูปร่างต่างๆได้ด้วย


 ชุดแผ่นร้อยประกอบด้วย พี่แผ่นร้อยแทนจำนวนในหลักร้อยพี่แท่งสิบ แทนจำนวนในหลักสิบและพี่หน่วยจิ๋ว แทนจำนวนในหลักหน่วย สร้างความเข้าใจเรื่องของจำนวน 
การบวก การลบ การคูณ และการหาร

 รูปสามเหลี่ยมด้านเท่า  สร้างความเข้าใขเกี่ยวกับการเท่ากันของเศษส่วน โดยสังเกตที่บริเวณพื้นที่สีเขียวซึ่งจะมีค่าเป็น 3/9  หรือเท่ากับ  1/3  นั่นเองครับ

 ลูกเต๋าแสนกล  สร้างความเข้าใจเรื่องของจำนวน การบวก การลบ การคูณ และการหาร  ในแต่ละด้านของลูกเต๋า  หาความสัมพันธ์ของแต่ละด้าน เมื่อเห็นด้านหนึ่งสามารถบอกได้ว่าด้านตรงข้ามคือเลขอะไร นอกจากนี้ยังสามารถนำไปใช้ในการหาความน่าจะเป็นหรือคาดคะเนย์เหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นจากการโยนลูกเต๋าแต่ละครั้ง ซึ่งจะเชื่อมโยงในชีวิตประจำวันเรากับเหตุการณ์ต่างๆ และมีคำถามอยู่ในใจตลอดเวลาเช่น พรุ่งนี้ฝนจะตกหรือไม่ ทีมฟุตบอลทีมใดจะได้เป็นแชมป์โลก  เป็นต้น


 สร้างสรรค์รูปทรงเราขาคณิตต่างๆจากรูปวงกลม รูปวงรี  รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า  รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส  รูปสามเหลี่ยม  รูปหกเหลี่ยมเป็นต้น ทำให้เกิดรูปทรงที่แปลกใหม่ ซึ่งก็จะเชื่อมโยงไปสู่การออกแบบสิ่งต่างๆที่อยู่รอบๆตัวเรา  ถ้าหากว่าหยิบภาชนะหรืออุปกรณ์ต่างๆ ที่อยู่รอบตัวเราก็พบว่าจะประกอบด้วย รูปทรงเรขาคณิต หลากหลายรวมกันนั่นเองครับ


เศษส่วนแต่ละสีจะมีจำนวนชิ้นต่างกัน  เมื่อนำมารวมกันในแต่ละสีก็จะเห็นว่าทุกๆสีเท่ากันนะครับ


 รูปทรงกระบอก และอุปกรณ์ในการวัดเพื่อหาพื้นที่ ปริมาตร  ของรูปทรงต่าง


7  ชิ้น มหัศจรรย์  เป็นการหาความสัมพันธ์ของรูปทรงต่างๆ แล้วนำมาประกอบให้เกิดรูปร่างใหม่ตามจินตนาการ ฝึดการคิดวิเคราะห์รูปทรงต่างๆ

จัดทำโดย ทีมคณิตศาสตร์นอกกะลา... LPMP

วันอาทิตย์ที่ 10 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

Show and Share คณิต(ลำดับของจำนวน) ป.2

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2/2554
โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์

การสร้าง 'คณิตศิลป์' จากจินตนาการ

นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5/2553
โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์

วันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

ส่วนประกอบของวงกลม

     จากสมุดของนักเรียนระดับประถมศึกษา โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา คนหนึ่ง