วันเสาร์ที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

ประยุกต์ชิ้นงานรูปทรงเรขาคณิตสามมิติ(หุ่นยนต์สร้างสรรค์)

หุ่นยนต์สร้างสรรค์

    การสร้างสรรค์ชิ้นงานจากการร่วมรูปทรง 2-3 มิติประเภทต่างๆ อาทิเช่น วงกลม ปริซึมทรงสี่เหลี่ยม พีระมิดฐานสี่เหลี่ยม ลูกบาศก์ เป็นต้น
    เป็นผลงานของพี่โรตี นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา นักเรียนจะได้เรียนรู้กระบวนการและความสัมพันธ์ของเรขาคณิตสองมิติกับรูปทรงเรขาคณิตสามมิติ จากรูปคลี่นำมาประยุกต์ให้เกิดชิ้นงามตามจินตนาการของนักเรียน นักเรียนได้วางแผนการสร้างชิ้นงานก่อนที่จะลงมือทำขึ้น ออกเป็นโครงร่างชิ้นงานลงสมุดแล้วนำเสนอต่อครูจึงลงมือทำทุกครั้ง

4 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ2 มกราคม 2555 เวลา 09:30

  เข้าใจยาก

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ21 มกราคม 2555 เวลา 12:43

  กำลังจะทำเลย แต่ทำไม่เปน ทำส่งอาจารย์อ่ะคับ ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไง tot

  ตอบลบ
 3. ไม่ระบุชื่อ20 มีนาคม 2555 เวลา 05:32

  ทำมัยเปน

  ตอบลบ
 4. ไม่ระบุชื่อ25 ตุลาคม 2555 เวลา 12:38

  ทำส่งอาจารย์เเต่ทำไม่เป็น ใครทำเป็นช้วยบอกหน่อย...................

  ตอบลบ