วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

การคูณด้วยความเข้าใจ(ที่มาของแม่สูตรคูณ)


การสร้างสูตรคูณด้วยความเข้าใจนักเรียนจะได้เรียนรู้การคูณผ่านกิจกรรม
การนับเพิ่มทีละเท่าๆ เช่นการนับเพิ่มทีละ 2 , 3 , 4 , 5 หรือการบวกครั้งละเท่า ๆ กัน
หลาย ๆ ครั้ง
เช่น สูตรคูณแม่ 2
2 x 1 = 2 = 2
2 x 2 = 2 + 2 = 4
2 x 3 = 2 + 2 + 2 = 6
2 x 4 = 2 + 2 + 2 + 2 = 8
2 x 5 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 10
2 x 6 = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 = 12
.
.
.
2 x n = 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + 2 + . . . + nนักเรียนจะได้สร้างแม่สูตรคูณด้วยตัวเองเป็นรายบุคคล ฝึกฝนการบวกเลขเร็ว และสร้างความเข้าใจเรื่องการคูณแม่ 2 - 9 โดยพับกระดาษออกเป็นสี่ส่วนเท่าๆกัน ใช้ทั้งหน้าและหลัง พร้อมตกแต่งระบายสีให้น่าสนใจ

1 ความคิดเห็น: