วันศุกร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

คณิตศิลป์เกิดจากจิตนาการ..ภาพที่ 2

การสร้างสรรค์ผลงานคณิตศิลป์จากจินตนาการ

    ผลงานของเด็กหญิงวิทิตา อุดรโสม(พี่ฟ้า) นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ผมแจกกระดาษ A4 ให้ไปทำเป็นการบ้านโดยไม่ได้ให้นักเรียนดูรูปตัวอย่างหรือสอนขั้นตอนการทำ เพราะนักเรียนทุกคนเคยทำมาก่อนแล้วเมื่อครั้งเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
    งานชิ้นนี้เป็นอีกภาพหนึ่งที่นักเรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์โดยแท้มาสร้างสรรค์ชิ้นงานนี้ขึ้นมา เพราะว่าการเห็นภาพของรูปร่างคณิตศิลป์ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต(เมื่องานเสร็จ) ต้องใช้ประสบการณ์และการวางแผนการทำชิ้นงานนี้อย่างประณีต อาทิเช่น การลงจุด , การคาดคะเนเส้น , การวางตำแหน่งของรูปร่างต่างๆ ภายในกระดาษ A4 ที่กำหนดให้ เป็นต้น 
    การงอกงามทางด้านจินตนาการทำให้เด็กมองเห็นมุมมองใหม่ๆ เสมอในการทำชิ้นงานหรือความคิดรวบยอดอีกหลายๆ อย่าง พี่ฟ้า(วิ)เคยทำงานชิ้นนี้มาแล้ว 2-3 ครั้ง และพัฒนาการของทุกๆ ครั้งจะเกิดรูปร่างใหม่ๆ และซับซ้อนยิ่งๆ ขึ้นไปเสมอ

     การมองภาพเห็นการเชื่อมโยงของรูปร่างคณิตศิลป์ไม่ใช่การที่มองเห็นเพียงมิติเดียวเท่านั้น ต้องใช้ทั้งประสบการณ์ที่เคยทำชิ้นงานนี้มาก่อน ซึ่งจะนำประสบการณ์นั้นมาวางแผนออกแบบปรับไปใช้ในชิ้นงานให้สร้างสรรค์ยิ่งๆ ขึ้นไปเรื่อยๆ ทำให้เห็นถึงพัฒนาการอันงดงามของลูกศิษย์..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น