วันอังคารที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

จัดทำชุดความรู้..คณิตศาสตร์LPMP(ป.6)

หลอมรวมความรู้สู่..
ชุดความรู้คณิตศาสตร์LPMP
week 5 ของ Quarter 4/2553
 
   นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้ร่วมกันจัดทำชุดความรู้ในแต่ละเรื่องของวิชาคณิตศาสตร์ โดยที่ผมแบ่งหัวข้อออกเป็น 15 เรื่อง โดยให้นักเรียนทั้ง 30 คน เลือกเรื่องที่นักเรียนชอบในใจอยู่แล้ว 2 คนต่อ 1 เรื่อง ได้ลงตัวพอดี..
     ก่อนลงมือทำรูปเล่มชุดความรู้ ผมให้นักเรียนจัดทำโครงเรื่อง(ลำดับเรื่องลงสมุด)ให้ตรวจดูการครบถ้วนของเนื้อหาเสียก่อน จากนั้นให้เป็นการบ้าน 1 วัน ก่อนลงมือทำชิ้นงานดังกล่าว..
 
ลำดับภาพกิจกรรมการทำชุดความรู้ของพี่ๆ ป.6
     นักเรียนทำชิ้นงานของแต่ละคน โดยหาข้อมูลจากแหล่งต่างๆ เช่น ห้องสมุดของโรงเรียน , คอมพิวเตอร์ , สมุดเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เป็นต้น มาทำงานชิ้นงานของห้องเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

    พี่ช้างได้จัดทำชุดความรู้เรื่อง 'รูปสามเหลี่ยม' ตอนนี้กำลังลงมือจัดทำชิ้นงานด้วยความมุ่งมั่นและตั่งใจในการทำงานอย่างประณีต..

    พี่รักได้จัดทำชุดความรู้เรื่อง 'ทิศและแผนผัง' พี่รักเริ่มจากไปค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตและยืมหนังสือจากที่ห้องสมุดมาสร้างชุดความรู้ให้เป็นของตัวเองด้วยความตั่งใจ..

    พี่โจ๊กเกอร์ , พี่เจมส์ , พี่เอิร์ธ ได้จัดทำชุดความรู้เรื่อง 'รูปสี่เหลี่ยม' ส่วนพี่เอิร์ธทำเรื่อง 'สมการและอสมการ' ทั้งสามคนทำชิ้นงานนำเสนอเป็นลำดับความรู้และการ์ตูนช่อง..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น