วันศุกร์ที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2554

จุดและเส้นตรง..งดงามตามจินตนาการ(คณิตฯศิลป์)

สร้างชิ้นงานคณิตฯศิลป์..
ตามจินตนาการของนักเรียน...


     ในชั่วโมงสอนคณิตศาสตร์ของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ผมให้นักเรียนออกแบบชิ้นงานคณิตฯศิลป์ตามจิตนาการ ซึ่งในครั้งนี้ผมให้นักเรียนทำชิ้นงานแตกต่างจากครั้งก่อนๆ โดยผมแจกกระดาษแบ่งครึ่งA4 ให้นักเรียนทุกคน
    นักเรียนออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงานได้ละเเอียดกว่าเดิม ซึ่งอาจจะเกิดจากปัจจัยหลายอย่างอาทิเช่น กระดาษแผ่นเล็กกว่าเดิม , เวลามีจำกัดมากกว่าเดิม , ให้ออกแบบก่อนทำชิ้นงานทุกคน เป็นต้น
    ส่วนด้านหลังชิ้นงานผมให้นักเรียนตอบ 'การบ้านวันละ 5 ข้อ' ซึ่งนักเรียนทุกคนสร้างสรรค์ชิ้นงานอย่างมีความสุขและเสร็จตรงเวลาทุกคนในชั่วโมงนั้น..

เล่ากิจกรรมทำชิ้นงาน..ผ่านภาพนิ่ง..
     พี่คิงส์ออกแบบโครงร่างการสร้างชิ้นงานคณิตฯศิลป์ในครั้งนี้ด้วยความตั้งใจ จัดเตรียมอุปกรณ์การสร้างชิ้นงานมาอย่างครบถ้วน..

     พี่กายทำชิ้นงานเสร็จเป็นคนแรกในชั่วโมงนั้น ชิ้นงานเสร็จเรียบร้อยเป็นที่น่าประทับใจ ด้านหลังก็ครบถ้วนในเนื้อหา ตอบการบ้านวันละ 5 ข้อ..

     พี่สตางค์นั่งวาดภาพประกอบการตอบคำถาม 'การบ้านวันละ 5 ข้อ' พี่สตางค์ทำชิ้นงานนี้ทั้ง 2 ด้านออกมาอย่างสร้างสรรค์..


     นักเรียนทุกคนเรียนรู้ความรับผิดชอบเพิ่มมากขึ้น การให้ความสำคัญในงานที่ได้รับมอบหมายทุกๆ ชิ้นงาน การทำงานให้ทันในเวลาที่คุณครูกำหนดมากขึ้น 
    ซึ่งแสดงให้เห็นถึงความงอกงามตามวัยวุฒิของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ของโรงเรียนนอกกะลาแห่งนี้ครับผม..

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น