วันเสาร์ที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2554

สาระ : เรขาคณิต (ความสัมพันธ์)

การเรียนการสอนของนักเรียนชั้น ป.1 Quarter2/2554 โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
สาระที่ 3 : เรขาคณิต เรื่องความสัมพันธ์ของรูปสามเหลี่ยมกับพื้นที่ตารางหน่วย
กิจกรรม : รูปภาพต่อไป
สร้างรูปสามเหลี่ยมลงในช่องสี่เหลี่ยม ที่มีพื้นที่เป็นตารางหน่วย
สังเกตความสัมพันธ์ระหว่างรูปสามเหลี่ยมกับพื้นที่ตารางหน่วยไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น