วันอาทิตย์ที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2554

สาระ : จำนวนและการดำเนินการ (การวัดความยาว) ตอนที่ 1


การเรียนการสอนของนักเรียนชั้น ป.1 Quarter2/2554 โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา
เรียนรู้สาระที่ 1 จำนวนและการดำเนินการ เรื่องการวัดความยาว

กิจกรรม :
สูงกว่าหรือสั้นกว่า

ครูให้นักเรียนลองคาดคะเนความยาวของสิ่งของ พร้อมกับคำถามกระตุ้นการคิด "นักเรียนคิดว่าสิ่งของสองสิ่งนี้ชิ้นไหนยาวกว่า แล้วรู้ได้อย่างไร" เมื่อนักเรียนได้วิธีการหาคำตอบของตนเอง แล้วนักเรียนนำอุปกรณ์ซึ่งเป็นสื่อจริง มาจับคู่เพื่อทำการเปรียบเทียบ จากนั้นบันทึกผลที่ได้ลงในสมุดว่าอุปกรณ์ ชิ้นไหนยาวกว่าหรือสั้นกว่าค่ะ

อุปกรณ์ที่จะนำมาเปรียบเทียบกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น