วันเสาร์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2553

นิทานเรื่องลิงน้อยจอมฉลาด โดยนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3


นิทานเรื่อง.........ลิงน้อยจอมฉลาดจัดทำโดย
ด.ช.ชนินทร์ ซอนรัมย์ ผู้แต่ง ชั้น ป.3 ด.ช.พิทยา พยัคฆะ ผู้วาดรูป ชั้น ป.3


ณ ป่าแห่งหนึ่งมีลิงอยู่ตัวหนึ่ง ซึ่งฉลาดมาก วันหนึ่งเขาเก็บลายสมบัติได้ ในลายแทงบอกว่าให้เดินทางที่มีตัวเลข 1 2 3 1 2 3 1 2 3 (หน้าที่ 1) ลายแทงบอกว่าถ้าไปเลขที่มี 8 9 8 9 8 จะดวงไม่ดี ลิงน้อยรู้เขาก็เดินทางที่มีตัวเลข 1 2 3 1 2 3 1 2 3 (หน้าที่ 2)ลิงน้อยเดินทางต่อไป ก็ไปพบตัวอักษรภาษาอังกฤษ ซึ่งเรียงตัวอักษรผิดให้ลิงน้อยเรียงให้ถูก ถ้าเรียงผิดตัวอักษรจะระเบิดออกมา (หน่้าที่ 3) ลิงน้อยเรียงตัวอักษรถูก ลิงน้อยเดินทางต่อไป ก็ไปพบกับเครื่องหมาย ให้ทำอะไรก็ได้ให้เท่ากับ 8 ลิงน้อยก็หักไม้ 6 ชิ้น ขาดไป 2 ชิ้น ลิงน้อยก็เลยไปหักมาเพิ่มอีก 2 ชิ้น (หน้าที่ 4)ลิงน้อยเรียงไม้ถูก ก็เดินทางต่อ ก็ไปพบกับยักษ์ ยักษ์บอกว่าให้หาภาพที่ซ้ำกัน ถ้าไม่เจอสมบัติจะหายไป ลิงน้อยตอบอย่างมั่นใจ (หน้าที่ 5) ไชโยทำถูกแล้ว แล้วลิงน้อยก็กลับบ้านอย่างมีความสุข (หน้าที่ 6)


นักเรียนได้นำองค์ความรู้ที่ได้เรียนรู้ ผ่านจากการทำกิจกรรมต่าง ๆ มาสร้างสรรค์เป็นนิทานตามจินตนาการ มีมีความรู้และความสนุกกับนิทาน

2 ความคิดเห็น: