วันศุกร์ที่ 3 ธันวาคม พ.ศ. 2553

นิทานเรื่อง....เด็กชายวงกลม (โดยนักเรียนชั้นป.1)

ความเข้าใจเรื่องเรขาคณิต
นิทานเรื่องเด็กชายวงกลม


จัดทำโดย
1. ด.ญ.กมลชนก เพ็ชรโกมล (พี่แพรว) 2. ด.ญ.ปวรัตน์ มีบุญ (พี่วิวร์)
3. ด.ญ.ธัญญารัตน์ เจริญกิตินันท์ (พี่มิว)

วันหนึ่งมีเด็กชายชื่อวงกลม เขาเรียนเรื่องแบบรูป เขาไปเรียนทุกวัน (หน้าที่ 1)ตอนที่เขาเดินก็มีเด็กหญิงชื่อสามเหลี่ยม (หน้าที่ 2)


เด็กทั้งสองเล่นด้วยกันทุกๆ วันนะ (หน้าที่ 3) แล้วสองก็ไปโรงเรียนด้วยกันทุกๆ วัน (หน้าที่ 4)


วงกลมและสามเหลี่ยม เรียนวิชาคณิตศาสตร์ คุณครูให้ทั้งสองวาดรูป วงกลม สามเหลี่ยม (หน้าที่ 5) ครูบอกว่าทั้งสองเป็นเรขาคณิต (หน้าที่ 6)


รูปเรขาคณิตยังมีรูปสี่เหลี่ยม ห้าเหลี่ยม หกเหลี่ยม วงรี และทั้งหมดก็เรียนวิชาคณิตศาสตร์ อย่างมีความสุข (หน้าที่ 7)

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น