วันเสาร์ที่ 18 ธันวาคม พ.ศ. 2553

แกนสมมาตรของรูปเรขาคณิต


ตัดรูปเรขาคณิตแล้วหาแกนสมมาตรกันนะ


กิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจเรื่องแกนสมมาตร ของรูปเรขาคณิตสองมิติ ได้แก่ รูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า รูปสามหลี่ยม รูปวงกลม รูปวงรี รูปห้าเหลี่ยม และรูปหกเหลี่ยม เพื่อให้นักเรียนทุกคนได้เห็นแกนสมมาตรของรูปเรขาคณิตสองมิติ ด้วยการลงมือปฏิบัติจากสื่อจริง ตัดรูปเรขาคณิตสองมิติ จากนั้นพับหาแกนสมมาตร ทุกครั้งที่พับนักเรียนจะต้องสังเกตุเห็นได้ด้วยตัวเอง เพื่อเช็คดูว่าแกนสมมาตรที่เกิดขึ้น แบ่งรูปเรขาคณิตออกเป็นสองส่วนที่เท่ากัน และเมื่อพับจะทับกันได้สนิทพอดีหรือไม่ เพื่อสรุปว่าเป็นแกนสมมาตร จากนั้นนักเรียนขีดเส้นตามรอยเพื่อการเห็นได้ชัดเจน จากนั้นแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ ในกลุ่มของตัวเอง เพื่อสรุปลงในการดาษเตรียมนำเสนอในชั้นเรียน

การจัดกิจกรรมให้นักเรียนมีส่วนร่วม ทั้งกลุ่มสามคนและนำเสนอในชั้นเรียน เริ่มที่นักเรียนจะเรียนรู้เป็นกลุ่มสามคน แบ่งปันหน้าที่ ตัดรูปเรขาคณิตต่างๆ แล้วแบ่งกันได้ลองพับ หาแกนสมมาตร ทุกครั้งที่พับ รูปจะต้องทับกันได้สนิททั้งสองด้าน นักเรียนจะขีดเส้นตามรอยพับ จากนั้นคี่ออกแล้วพับหาแกนสมมาตรแกนต่อไป ทำเช่นนี้จนกว่าจะพับซ้ำรอยเดิม สรุปผลการทดลองลงในกระดาษ A4 เพื่อนำเสนอแลกเปลี่ยนกับเพื่อนๆ ในชั้นเรียนร่วมกันอีกครั้ง เพื่อหาข้อสรุปเป็นองค์ความรู้ร่วมกัน

2 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ3 มกราคม 2554 เวลา 14:03

    ทำไมไม่บอกวิธีสอนครับหรือ

    ชนิดของรูป

    ตอบลบ
  2. ขอบคุณกับคำแนะที่ดีค่ะ

    ตอบลบ