วันพฤหัสบดีที่ 3 มีนาคม พ.ศ. 2554

ผลงานสร้างสรรค์จากแผ่นเฟรม(ป.2)

การเรียนการสอนคณิตศาสตร์ 
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 2


ขั้นสร้างแรงบันดาลใจ
     ครูนำตัวอย่างชิ้นงานที่ทำเสร็จแล้ว มานำเสนอเป็นตัวอย่างให้นักเรียนดู เป็นการกระตุ้นให้นักเรียนอยากทำชิ้นงาน และเกิดการอยากเรียนรู้

ขั้นลงมือทำ
     นักเรียนออกแบบชิ้นงานของตัวเองตามจินตนาการ เป็นรายบุคคล จากนั้นเลือกสีด้ายที่ต้องการ เพื่อสร้างสรรค์ผลงานลวดลาย หรือภาพลงบนแผ่นเฟรมรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส


     พี่ๆ ป.2 เลือกสีด้ายที่ต้องการ คาดคะแนความยาวของเส้นด้ายให้เหมาะสมกับพื้นที่ต้องการแล้วตัด เพื่อกลับไปทำงานของตนเอง สีด้ายมีอยู่ห้าสีคือ ครีม เหลือง แดง เขียว และน้ำตาล     พี่เพลง กำลังมุ่งมั่นในการรอยด้ายเพื่อกลับไปทำชิ้นงานต่อให้เสร็จ     พี่ยุ้ย ช่วยนำชิ้นส่วนของเพื่อนที่เสร้จแล้ว มาต่อให้สองชิ้นติดกัน
พี่นัท ช่วยนำชิ้นส่วนสี่แผ่นรวมกันแล้ว มาประกอบรวมเป็นผลงานชิ้นใหญ่

1 ความคิดเห็น: