วันอังคารที่ 3 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

การเปรียบเทียบเศษส่วน(ป.6) สอนผ่านสื่อชุดแท่งเศษส่วน


แท่งเศษส่วนสื่อประกอบการเรียนการสอนเรื่อง เศษส่วน
    การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์เศษส่วน เป็นเรื่องที่ครูหลายท่านต้องปวดหัวและไม่รู้ว่าจะใช้สื่อประกอบการสอนรูปแบบใด จึงจะเข้าถึงผู้เรียนได้และนักเรียนจะสนุกกับการเรียนรู้ในชั่วโมงนั้นๆ
   โรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา เราได้คิดค้นนวัตกรรมสื่อประกอบการเรียนการสอน ในคราวที่แล้วผู้เขียนได้เขียนนำเสนอเรื่องราวสื่อชุดแผ่นร้อย ในฉบับที่ 75  ในครั้งนี้จะขอนำเสนอการสอนโดยใช้สื่อชุดแท่งเศษส่วน
วัตถุประสงค์
1. ความรู้สึกเชิงจำนวน ของจำนวนที่ไม่เต็มหน่วย
2. เป็นสื่อประกอบการเรียนการสอนการเทียบค่าและการแปลงหน่วย เศษส่วน ทศนิยม ร้อยละ
3. เป็นสื่อในการสอน เรื่อง การดำเนินการของจำนวน เศษส่วน ทศนิยม ร้อยละ 

Brainstorm
 นักเรียนมองเห็นภาพว่า ค่าของ 0.125+0.125 = 0.250 หรือ 0.25
 
เด็กๆ มองภาพออกว่า...
0.25%+0.25%+0.25% = 75%
หรือ  0.5%+0.25% = 75%

Peer Assist : เพื่อนช่วยเพื่อน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น