วันจันทร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

โจทย์ปัญหาคณิตฯ(7-8) โจทย์ปัญหาระคน(เงิน):ป.6 , ม.1, อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ:ม.2

ป.6  
หน่วยโจทย์ปัญหาระคน(เงิน)

1.ครูป้อมทำงานได้เงิน ชั่วโมงละ 210 บาท ทำงานวันละ 7 ชั่วโมง ทำทุกวัน เป็นเวลา 5 สัปดาห์ วันอาทิตย์ ได้ค่าแรงเพิ่มอีกวันละ 50 บาท ครูป้อมได้รับเงินเท่าไร?

2.ครูโอ๋ซื้อเสื้อตัวละ 180 บาท กางเกงราคาตัวละ 350 บาท ซื้อเสื้อและกางเกงอย่างละครึ่งโหล ครูโอ๋ต้องให้ธนบัตร ใบละ 50 บาท กี่ใบ? จึงจะพอซื้อของได้ทั้งหมด

3.วิทยุครึ่งโหลราคา 2460 บาท ครูใหญ่ซื้อวิทยุ 4 เครื่อง ยังเหลือเงินอีก 115 บาท เดิมครูใหญ่มีเงินกี่บาท?

4.ขายตู้เย็นราคา 8600 บาท ลดให้ผู้ซื้อเงินสด 260 บาท พ่อค้ามีกำไร 300 บาท พ่อค้าซื้อมาราคาทุน เท่าไร?

ม.1
หน่วยระบบจำนวน

ม.2
หน่วยอัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ

จงตรวจสอบว่าอัตราส่วนต่อไปนี้เท่ากัน หรือไม่เท่ากัน
      4.1      3 : 5                                                 ……………….                 15 : 10
      4.2      40 : 32                                            ……………….                  5 : 4
      4.3      4.0 : 6.4                                         …………….…                  1 : 4
      4.4      25  เล่ม  :  300  บาท                    ………………                    5  เล่ม  :  60  บาท
      4.5     1 เซนติเมตร  :  4,000  เมตร        ………………                    4,000  เมตร  :  1  เซนติเมตร

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น