วันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

Mind mapping ก่อนเรียน ชั้น ป.4/2555

     คาบแรกของการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ ปีการศึกษา 2555 
 
ครูฟ้าให้นักเรียนชั้น ป.4 ทำ Mind Mapping ก่อนเรียนทุกคน ให้นักเรียนเขียนบอกว่าเข้าใจอะไรบ้างเกี่ยวกับคณิตศาสตร์ในปีการศึกษาที่ ผ่านมา  เขียนบอกเรื่องที่ชอบในเรื่องที่เคยเรียนผ่านมาว่าชอบเพราะอะไรและเขียนบอก ว่าเรื่องไหนที่คิดว่ายังไม่เข้าใจเท่าที่ควร(ยาก)


ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น