วันศุกร์ที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2555

ชุดแผ่นร้อยสร้างความเข้าใจเรื่องจำนวนเมื่อนักเรียนเรียนรู้จากสื่อจริง(ชุดแผ่นร้อย) จนเข้าใจ นักเรียนจะเรียนรู้วาดภาพชุดแผ่นร้อยแทนจำนวน  


โจทย์วัดความเข้าใจของนักเรียน


ครูวัดความเข้าใจอีกครั้งด้วยคำถาม ขณะที่นักเรียนส่งชิ้นงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น