วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การคิดกับนักเรียนโรงเรียนบ้านยางฯ

คิดสนุก จินตนาการสร้างสรรค์ กับ 7 ชิ้นมหัศจรรย์พี่ยานอวกาศ
พี่เครื่องจักรกล


.....................................................................................................เครื่องหมายกาชาติ ความสัมพันธ์ของจำนวน

....................................................................................................................................

คณิตศิลป์


การทำครั้งแรกของพี่ๆ ป.6 

.............................................................................................................

ขอบคุณความสุขจากการให้
ครูฝน 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น