วันอาทิตย์ที่ 29 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

Mind Mapping ตัวอย่างการใช้เครื่องหมายจากความเข้าใจ

ตัวอย่างชิ้นงานของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3

นักเรียนนำเสนอตัวอย่างการใช้เครื่องหมายต่างๆ เป็น Mind mapping เช่น การบวก การลบ การคูณ การหาร และเครื่องหมายที่ใช้ในการเปรียบเทียบ เครื่องหมายมากกว่า น้อยกว่า เท่ากับและ ไม่เท่ากับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น