วันพฤหัสบดีที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

อบรมคณิตศาสตร์ วันที่ 3

รายงานความคืบหน้าที่มาอบรมวันที่ 3 ครับ..

เล่าเรื่องราวที่มาอบรม..ผ่านภาพนิ่งครับ..
ช่วงเช้าอบรมโดย ผศ. ดร.เวชฤทธิ์ อังกนะภัทรขจร (มหาวิทยาลัยบูรพา)
'ระบบจำนวนเต็ม เศษส่วน ทศนิยม เลขยกกำลัง กรณฑ์ที่สอง และเลขฐาน'
    5. กระบวนการอธิบายระบบจำนวนเชิงลึกของ ดร.เวชฤทธิ์ เข้าใจในระบบจำนวน เศษส่วน และทศนิยม ในอีกระดับหนึ่ง และอาจารย์ยังยกตัวอย่างกิจกรรมการสอนเพื่อความเข้าใจอีกหลายๆ กิจกรรม การใช้สื่อมาประกอบการสอนเรื่องจำนวนครับ

ความแตกต่างระหว่าง จำนวน กับ ตัวเลข
จำนวน เป็นคำอนิยาม ที่ใช้บอกปริมาณ
ตัวเลข เป็นสัญลักษณ์ ที่ใช้เขียนแทนจำนวนในการบอก 'จำนวนไก่ห้าตัว'

เศษส่วน(Fraction) ประกอบไปด้วย
ตัวเศษ(Numerator) และตัวส่วน(Denominator) ที่ไม่เป็นศูนย์
- เศษส่วนเชิงเดียว
- เศษซ้อน
- เศษส่วนหน่วย
- เศษส่วนแท้
- เศษเกิน
- จำนวนคละ
- เศษส่วนอย่างต่ำ

ทศนิยม ประกอบไปด้วย 2 ส่วน คือ
ส่วนที่อยู่หน้าจุดและส่วนที่อยู่หลังจุดทศนิยม เรียกเลขโดดแต่ละตำแหน่งที่อยู่หลังจุดทศนิยมว่า ทศนิยมตำแหน่งที่หนึ่ง ทศนิยมตำแหน่งที่สอง ทศนิยมตำแหน่งที่สาม... เรื่อยไปตามลำดับ

จำนวนตรรกยะ คือ จำนวนที่เขียนแทนด้วย ทศนิยมซ้ำหรือเศษส่วน a/b เมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มที่ b ไม่เท่ากับ 0
จำนวนอตรรกยะ คือ จำนวนที่ไม่สามารถเขียนแทนด้วย ทศนิยมซ้ำหรือเศษส่วน a/b เมื่อ a และ b เป็นจำนวนเต็มที่ b ไม่เท่ากับ 0

การใช้สามเหลี่ยนปีทากอรัส

 ช่วงบ่ายอบรมโดย ผศ. ดร.ชานนท์ จันทรา (มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
'การประเมินผลการเรียนรู้คณิตศาสตร์และการเขียนแผนการจัดการเรียนรู้'
    6. กระบวนการเขียนแผนที่ ดร.ชานนท์ อธิบายวันนี้อาจจะแตกต่างจากรูปแบบที่โรงเรียนฯ บ้าง แต่ก็ได้รับความรู้เกี่ยวกับวิธีการใช้เทคนิคในการเขียน การเลือกใช้คำพูดมาอธิบายอย่างเหมาะสมและการวัดแลบะการประเมินผลผู้เรียนที่หลากหลายครับ การเลือกใช้สื่อประกอบการเรียนรู้อย่างหลากหลายเหมาะสมแก่ผู้เรียน การจัดกิจกรรมที่สนุกสนานและได้รับความเข้าใจ การสอนเพื่อความเข้าใจโดยไม่บออกความรุ้แก่ผู้เรียนครับ

องค์ประกอบสำคัญในการจัดการเรียนรู้คณิตศาสตร์
วงจร
--หลักสูตร(วิสัยทัศน์/คุณภาพผู้เรียน-สาระ-มาตรฐาน-ตัวชี้วัด) -- กระบวนการเรียน(หลักและวิธีการเรียนรู้ จิตวิทยาการเรียนรู้ สื่อการเรียนรู้) -- การวัดผลประเมินผล(ความรู้/ทักษะกระบวนการ/คุณลักษณธที่พึงประสงค์) --

ปล. วันนี้ยกมือตอบคำถาม(2 ครั้ง ได้ 2 เล่ม)ได้ของรางวัลเป็นวารสารคณิตศาสตร์ครับ..
 
ขอบคุณโอกาสดีๆ อีกวันครับ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น