วันอังคารที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2554

อบรมคณิตศาสตร์ วันที่ 1

     หลักสูตรการอบรม 
'โครงการลงทุนด้านการศึกษาและการเรียนรู้วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์'
โดย..สำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน(สช.)
และคณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนทรวิโรฒ(มศว.)..


   เมื่อช่วงเช้าของวันนี้ออกเดินทางจากโรงเรียนลำปลายมาศพัฒนา จ.บุรีรัมย์ เวลา 06:00 น. มาอบรมที่ สุรสัมมนาคาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เดินทางมาถึงเวลา 08:30 น. (พี่โหลนที่ขับรถมาส่งผมแต่เช้ามืด ขอบคุณนะครับ)

    
เล่าเรื่องราวที่มาอบรม..ผ่านภาพนิ่งครับ..
ลงทะเบียนรายงานตัวเข้าอบรมเสร็จ เขาก็แจกถุงสีชมพู มีเอกสารประกอบการอบรม
                            1.สมุดสีเขียว ให้ทดตามและโน๊ตสิ่งที่ได้
                            2. เอกสารประกอบการบรรยาย
                            3. ดินสอ/ยางลบ

เวลา 09:00 น. มีพิธีเปิดงาน โดยมีประธาน คือ อ.อาจจินต์ อยู่ดวง
มาจาก..กองโรงเรียนนโยบายพิเศษ(สช.)

    วันนี้ได้เพิ่มพูนความรู้เรื่องการจัดกระบวนการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.ต้น ทั้ง 2 เรื่องเลยครับ ได้แก่

ช่วงเช้าอบรมโดย อาจารย์ ดร.ณัชชา กมล (มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)
'ความสัมพันธ์ระหว่างรูปเรขาคณิต 2 มิติและ 3 มิติ การแปลงทางเรขาคณิต'
    1. ได้ทบทวนและรับสิ่งใหม่ๆ ที่ดีเพิ่มเติม เกี่ยวกับเรื่องรูปเรขาคณิตและการแปลง ได้รู้วิธีการใช้สื่ออย่างเหมาะสมและได้รับความรู้เสริมส่วนที่เป็นโปรแกรมใช้เข้ามาช่วยประกอบการสอน เช่น GSP , 3dview , Isometric Dot Paper เป็นต้น ซึ่งก็เหมาะสำหรับนักเรียนจะได้ใช้ มองเห็นภาพในมุมมองที่หลากหลาย มีสื่อและโจทย์ตัวอย่างอีกมากมายที่จะนำไปปรับใช้ในการเรียนรู้คณิตศาสตร์ ม.ต้น ที่ลำปลายมาศพัฒนาครับ..

ช่วงบ่ายอบรมโดย อาจารย์ ดร.สมมาต บรรจงรัตน์ (วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช)
'การสอนการแก้โจทย์ปัญหาและตัวอย่างข้อสอบคณิตศาสตร์'
    2. ได้ทบทวนและรับสิ่งใหม่ๆดีเพิ่มเติมเรื่องการวิเคราะห์และกระบวนการวิธีแก้โจทย์ปัญหา ดร.สมมาต มีวิธีการใหม่ๆ ในการหามุมมองที่ดูแล้วเข้าใจมาวิเคราะห์และอธิบายโจทย์ปัญหาทางคณิตศาสตร์ สามารถนำไปปรับใช้ในกระบวนการคิดวิเคราะห์โจทย์ปัญหา ให้นักเรียนเข้าใจได้ง่ายขึ้นครับ ความรู้ที่ได้รับในวันนี้สามารถนำมาปรับประยุกต์ใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอนคณิตศาสตร์ต่อไป..เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดสำหรับผู้เรียนครับ..

2 ความคิดเห็น: