วันอังคารที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ใบงานการคูณ ..... ฝึกฝนทักษะการคิด


ใบงานวัดความเข้าใจเรื่องการคูณ
การคูณนักเรียนจะเรียนรู้ จากสื่อจริงด้วยการหยิบจับสิ่งของเพิ่มทีละเท่าๆกัน จากการหยิบจับสิ่งของเป็นขั้นของการวาดภาพ การเพิ่มทีละเท่าๆกัน จากการวาดภาพนักเรียนจะเกิดภาพการคิดเกิดขึ้นในสมอง จากนั้นนักเรียนเริ่มใช้ตัวเลขแทนการวาดภาพ และมีเครื่องหมายการบวกตัวเลขเพิ่มทีละเท่าๆกัน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น