วันอาทิตย์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

สรุป Mind Mapping หลังเรียน(โจทย์ปัญหา)

Mind Mapping โจทย์ปัญหา
กระบวนการเรียนรู้ผ่านไป สิ่งที่นักเรียนต้องทำเพื่อทบทวนความเข้าใจอีกครั้งหนึ่ง คือการสรุปองค์ความรู้ความเข้าใจผ่าน Mind Mapping นักเรียนได้ประมวลความเข้าใจเพื่อสรุปเป็นความรู้ ถ่ายทอดสู่ผู้อื่นไม่เพื่อแค่การเข้าใจ แต่นักเรียนสามารถอธิบายให้ผู้อื่นได้เข้าใจด้วย

1 ความคิดเห็น: