วันอังคารที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

ผลงานคณิตศาสตร์


บอร์ดคณิตศาสตร์ในชั้นเรียน
เพื่อติดผลงานที่เกิดจากการเรียนการสอนของนักเรียน แสดงชิ้นงานของนักเรียนที่ออกมาในรูปแบบอื่นๆ นอกเหนือจากชิ้นงานในสมุดเรียน การติดชิ้นงานนั้น จะเป็นผลงานของนักเรียนทุกคน เพื่อเป็นการชื่นชมในผลงาน และแลกเปลี่ยนความรู้หรือกิจกรรมกับเพื่อนๆ และบุคคลอื่นๆ ที่สนใจ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น