วันเสาร์ที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

เรขาคณิตกับชีวิต


กิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจ
สิ่งของใดบ้างที่มีลักษณะคล้ายกับรูปเรขาคณิต ? นักเรียนแสดงความคิดเห็นร่วมกัน
อะไรบ้างที่มีลักษณะเป็นรูปวงกลม ?เช่น ลูกบอล แตงโม ลูกออม ลูกโลก ...
แล้วอะไรบ้างที่มีลัษณะเป็นรูปวงรี ?เช่น ไข่ จาน ถ้วย ยางลบ แตงกวา ...
อะไรบ้างที่มีลักษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยม ?เช่น กระดาษ กระดาน สมุด หนังสือ นาฬิกา ...
อะไรบ้างที่มีลัษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส ? นาฬิกา หนังสือ
แล้วอะไรบ้างที่มีลัษณะเป็นรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ? กระดาษ กระดาน สมุด
อะไรบ้างที่มีลัษณะเป็นรูปสามเหลี่ยม ?เช่น หลังคาบ้าน ขนม บ็อคไม้ ไม้บรรทัด ...
ครูเขียนกระดาษเพื่อจัดลำดับองค์ความรู้ให้กับนักเรียน เสริมแรงด้วยคำชม และให้กำลังใจ
แล้วให้นักเรียนนำความรู้จัดเรียงใหม่เป็นความเข้าใจของตนเองโดยการสรุปองค์ความรู้เป็น Mind Mapping

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น