วันอาทิตย์ที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

บ้านน้อยของหนู


กิจกรรมเสริมสรรค์จินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ของนักเรียน
กิจกรรมเพื่อให้นักเรียนทุกคนได้ลองออกแบบรูปทรงต่างๆ ด้วยตนเองทุกคน เพื่อออกมาเป็นชิ้นงานที่เสร็จสมบูรณ์หนึ่งชิ้น ซึ่งให้นักเรียนได้ฝึกคิดสร้างสรรค์ผลงานตามจินตนาการทุกคน โดยไม่กำหนดให้นักเรียนจับคู่หรือรวมกลุ่มกัน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากกระบวนการทำงาน เหมือนนักเรียนได้ลงมือกระทำแล้ว เขาจะเรียนรู้ได้เองว่าถ้างานที่ทำออกมาเพียงคนเดียว นั้นอยากมากที่จะได้ออกมาแต่ละชิ้น และต้องใช้เวลานานพอสมควรต่อการทำงาน นักเรียนจะต้องหาเพื่อน เพื่อรวมผลงานประกอบเป็นชิ้นงานที่สมบูรณ์ เช่นเดี่ยวกับงานของ ..กุลปรียา สิงห์โพนทัน (พี่ชมพู่) กับ ..วนัสนันท์ ศรีสืบมา (พี่หมิว) นักเรียนชั้น ป.2

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น