วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

การบ้านเรขาคณิต 3 มิติ

สิ่งประดิษฐ์เสริมสร้างจินตนาการและความคิดที่สร้างสรรค์ของเด็กๆ
เป็นการบ้านที่นักเรียนได้รับมอบหมาย ให้กลับไปคิดซึ่งเป็นกระดาษ A4 เพียงหนึ่งแผ่น สร้างผลงานที่ได้คิดต่อเติมเองโดยไม่มีตัวอย่างให้ดู แบบจำนวน 7 ชิ้นจะประกอบเป็นอะไรได้บ้าง นักเรียนต้องสร้างสรรค์ผลงานด้วยตนเอง และมีผู้ปกครองเคยแนะนำในการทำงาน

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น