วันเสาร์ที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

Concept การบวก 1

ทักษะการเรียนรู้ ด้วยการวาดภาพแสดงการคิด
เพื่อความเข้าใจ สืบเนื่องจากการปฎิบัติด้วยสื่อจริงแล้ว นักเรียนสามารถวาดภาพแสดงวิธีการคิด เข้าใจที่จะสร้างภาพแทนหน่วยจิ๋วด้วยรูปสี่เหลี่ยมเล็กๆ วาดรูปเหลี่ยมผืนผ้าแบ่งเป็นช่องเล็ก 10 ช่องแทนพี่แท่งสิบ และตารางสี่เหลี่ยมแทนพี่แผ่นร้อย เมื่อเกิดความชำนาญเข้านักเรียนจะเกิดภาพจินตนาการขึ้นในสมอง จะเข้าใจค่าประจำหลักต่างๆ ทำไหมตัวเลข 9 ที่อยู่ในหลักหน่วยจึงมีค่าน้อยกว่า เลข 5 ที่อยู่ในเลขหลักสิบ ไม่เพียงแค่นั้นนักเรียนจะเกิดการเรียนรู้เรื่องการสร้างภาพ เพื่อใช้คิดวิเคราะห์ในการหาคำตอบ เข้าใจที่มาของคำตอบ เป็นพื้นฐานที่ดีในการใช้แก้ไขโจทย์ปัญหา
เช่นผลงานของพี่เพลง ด.ช.เจตณัฐ สวัสดี นักเรียนชั้นป.2 มีความเข้าใจในการวาดภาพแทนจำนวน วาดภาพแผ่นร้อยที่ไม่ต้องมีตารางถึงร้อยช่อง แต่เขาสร้างข้อตกลง กำหนดเงื่อนไขให้ตนเองได้ว่าเป็นแผ่นร้อยมีค่าเป็นหนึ่งร้อยนะ โดยไม่ต้องเสียเวลาวาดตารางถึงร้อยช่อง

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น