วันจันทร์ที่ 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

หุ่นยนต์กระต่ายขายหมวก


เสริมสร้างจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ เพื่อมิติสัมพันธ์ที่ดีในตัวเด็กนักเรียน
ผลงานจาก ..วณพันธ์ โสรี (พี่เดียร์) นักเรียนชั้นป.3 สร้างสรรค์ผลงานออกมาเป็นหุ่นยนต์กระต่ายขายหมวก ครูมองเห็นพัฒนาการและความคิดสร้างสรรค์ ในการประดิษฐ์กระต่ายจากเรขาคณิต 3 มิติ ซึ่งให้นักเรียนทำเป็นการบ้านวันเสาร์ - อาทิตย์ ให้นักเรียนมีเวลาสร้างสรรค์ผลงานเพื่อผลงานที่สมบูรณ์ เป็นผลงานที่น่ารักมากๆ ค่ะ

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น