วันศุกร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

แบบรูป


ความเข้าใจเรื่องแบบรูปของความสัมพันธ์
การมองเห็นแบบรูปของความสัมพันธ์ที่ต่อเนื่องกัน นักเรียนได้เรียนรู้จากสื่อจริง โดยการนำตัวนับมาจัดเรียงต่อกันด้วยความสัมพันธ์แบบใดแบบหนึ่ง จากนั้นให้นักเรียนหารูปที่อยู่ถัดไป หรือรูปที่อยู่ระหว่างแบบรูปชุดนั้น ครูตั้งคำถามนักเรียนรู้คำตอบได้อย่างไร ดูการเรียงอย่างไร มีความสัมพันธ์กันแบบไหน และนักเรียนสามารถวาดออกมาเป็นภาพ พร้อมกำหนดแบบรูปที่มีความสัมพันธ์ด้วยตนเอง เช่นความสัมพันธ์ของสี ชนิดของรูป ขนาดของรูป และข้อกำหนด ของการสลับตำแหน่ง การหมุนรูป ได้

1 ความคิดเห็น:

  1. สอนให้เด็กเกิดทักษะการมองเห็นภาพ
    เห็นแบบรูปของความสัมพันธ์

    ตอบลบ