วันเสาร์ที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2555

การคิดกับนักเรียนโรงเรียนบ้านยางฯ

คิดสนุก จินตนาการสร้างสรรค์ กับ 7 ชิ้นมหัศจรรย์



พี่ยานอวกาศ
พี่เครื่องจักรกล


.....................................................................................................



เครื่องหมายกาชาติ ความสัมพันธ์ของจำนวน





....................................................................................................................................

คณิตศิลป์


การทำครั้งแรกของพี่ๆ ป.6 

.............................................................................................................

ขอบคุณความสุขจากการให้
ครูฝน