วันอาทิตย์ที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553

การแทนค่าตัวแปร


การแทนค่าตัวแปร
การสร้างเงื่อนไขในการกำหนดค่าให้ตัวแปรที่เราต้องการ เพื่อเชื่อมโยงความรู้ในการแปลงค่าตัวแปร ตามเครื่องหมายเพื่อหาคำตอบ ส่งผลให้นักเรียนรู้จกการเชื่อมโยง

1 ความคิดเห็น:

  1. ไม่ระบุชื่อ7 มิถุนายน 2554 09:23

    เป็นเรื่องที่เด็กเรียนแล้วสามารถเข้าใจการเรียนตัวเลขได้ดีขึ้น

    ตอบลบ